Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

5 mars hölls ett ministermöte i Bryssel som bland annat omfattade vattendirektivet där Sverige valde att inte ställa sig bakom lagen i sin nuvarande form. Sportfiskarna kommenterar här vad detta kan innebära.

Bakgrund: Efter att EU-kommissionen under två år har utvärderat vattendirektivet kom kommissionen tidigare fram till att den viktiga vattenlagen i sig är väl fungerande. Skälen till att vattendirektivets mål inte har uppnåtts beror istället främst på otillräcklig finansiering, långsam implementering och låg politisk prioritet bland medlemsländerna.

Sportfiskarna anser att lagen i sin nuvarande form är mycket viktig för vattenmiljöarbetet i Sverige och hela EU, då den bland annat slår fast att inga vatten får försämras. Men status för vattendirektivet i EU är ändå inte avgjord, ska det fortsätta att gälla och genomföras i sin nuvarande form, eller förändras. Den 5 mars träffades nu EU:s miljöministrar i Bryssel för att bland annat diskutera vattendirektivet och dess genomförande i medlemsländerna. Starka näringslivsintressen arbetar samtidigt hårt för att riva upp direktivet i syfte att försvaga det.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera