Annons

 i Eko/Miljö

Den första juni kommer en ny forskningsstation att stå klar vid sjön Bolmen i Småland. Inriktningen blir i första hand miljöövervakning, fiske och fiskevård, projekt för vattenvård samt effekter av klimatförändringar på sjöekosystem. Forskningsstationen är resultatet av en gemensam satsning av Sydvatten och flera lärosäten, där främst Lunds universitet kommer att vara vetenskapligt involverad i anläggningen.

– Vårt forskningsbolag Sweden Water Research kommer ha ett kontinuerligt engagemang och kommer att se till att forskningsstationen är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen. Bolmen är Skånes viktigaste vattentäkt och nu kan vi platsbasera forskningen och knyta ihop stad och land, säger Kenneth M Persson, forskningschef på Sydvatten.

Högskolan i Halmstad kommer också att vara en partner i forskningsstationen.

– Satsningen är ett tillfälle som ger högskolan möjlighet att samla och växla upp de initiativ och FoU-projekt som rullar idag och som på olika sätt tangerar området vatten och vattnets betydelse för samhällets utveckling. Intresse för detta temaområde är något som inte bara fångar naturvetare och ingenjörer, utan även till exempel samhällsvetare som driver projekt inom regionalt entreprenörskap, landsbygdsutveckling och grön innovation, säger Jonas Gabrielsson, professor på Högskolan i Halmstad.

Forskningsstationen finansieras regionalt och lokalt av vattenintressenterna kring Bolmen, främst Sweden Water Research och Sydvatten. Forskare på Lunds universitet tillsammans med Sweden Water Researchs personal har också börjat skissa på ett förslag till forskningsplan för 2017–2021.

Bolmens forskningsstation kommer att placeras vid Tiraholm, på sjöns västra sida, i Hylte kommun.

– Vi har upplevt ett stort engagemang från bland annat kommunerna, länsstyrelsen, regionen och intresseorganisationer runt Bolmen. Högskolan i Halmstad har också visat ett stort intresse. Alla ser nyttan med att en forskningsstation placeras vid sjön. Stationen bidrar inte bara till vetenskaplig kunskap utan kommer även att kunna leda till regionalpolitiska värden, säger Jörgen Johansson, vd på Sydvatten.

Bolmen är Sveriges tolfte största sjö, en stor fiskesjö och centrum för omfattande turism och rekreation i sydvästra Småland. Sjön och naturen runt den är ekologiskt intressant och präglas av stor mångfald och variationsrikedom.

Sedan tidigare driver Sydvatten tillsammans med Lunds universitet och Hylte kommun projektet Tänk H2O! vid Bolmen, riktat till gymnasieungdomar med syfte att öka förståelsen för vattnets värde.

Redan nu kan man se att forskningen har startat vid sjön. Sweden Water Research har startat ett samarbete med SITES-projektet AquaNet, med vars hjälp vatten- och klimatforskning för sjöar i Sverige från Västerbotten till Småland kan synkroniseras, så att samma slags studier genomförs i hela Sverige samtidigt. I AquaNet placeras forskningsutrustning ut i sjöar så att olika typer av mätningar och analyser över tid kan genomföras i speciella behållare, mesokosmer.

– Vi hälsar Sydvattens nya satsning varmt välkommen till Hylte kommun och Bolmenområdet, säger Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun.

Kontaktpersoner: 
Forskningen: Kenneth M Persson, professor Teknisk vattenresurslära Lunds universitet och forskningschef Sydvatten och Sweden Water Research, tfn 0761-47 02 79

Bolmenkommunerna: Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande Hylte kommun, tfn 0733-71 80 02

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten.

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera