Annons

 i Eko/Miljö

Då den globala pandemin tvingar världens länder att stänga ner många verksamheter, så utnyttjar nu industriella fiskefartyg denna brist på tillsyn för att ytterligare plundra havet ytterligare.

Förra veckan rapporterade Argentinska fiskare att över 100 fartyg, främst östasiatiska, har bedrivit olaglig aktivitet inom Argentinas ekonomiska zon nattetid. Global Fishing Watch-spårningsdata visar också en högre koncentration av fiskeaktivitet i området jämfört med samma period 2019 och 2018. [1]

Från ett närliggande fartyg, avslöjat för Greenpeace Argentina, visades en “flotta av AIS-mörka (ospårade) fiskefartyg” som plundrar de argentinska vattnen. Det såg ut som om de hade de samordnat att stänga av sina fartygs spårningssystem. Aktiviteten har rapporterats till den argentinska kustbevakningen och myndigheterna.

Luisina Vueso, talesperson för havsfrågor för Greenpeace i Argentina säger:

– De flesta tror att den globala pandemin är en god nyhet för naturen. Men tyvärr är det inte den bild vi möts av i södra Atlantens oreglerade vatten. Det här visar att de illegala industriella fiskare som finns där nu tar tillfället i akt för att plundra havet på liv. Tjuvfiskare går inte i karantän, de plundrar i mörkret.

– Lösningen på det här problemet kan inte bara vara att utöka patrulleringen i de argentinska vatten, om hundratals fartyg från olika länder fiskar olagligt i området. Det behövs en global ansträngning från världens alla regeringar för att enas om ett starkt havsavtal som kan möjliggöra skapandet av havsreservat och skydda unika ekosystem som de utanför Argentinas kust, där illegalt fiske också bedrivs. Ett starkt havsavtal skulle också öka det internationella samarbetet för att förebygga att liknande situationer kan uppkomma i framtiden.

Fartygen fiskar efter bläckfisk med pilkar och det uppskattas att var och en fångar cirka 25 ton bläckfisk per natt. Utländska fartyg, utan licens, får inte fiska i ett annat lands exklusiva ekonomiska zon eller 200 nautiska mil från kusten.

Kaptenen på fartyget Don Pedro, Alberto Mendoza, som bevittnade den olagliga verksamheten, säger:

– Fartygen stannar på 201 mil, men när natten faller korsar de gränsen och kommer in i argentinska vatten. Vi räknade 95 fartyg på radarn inom 20 mil avstånd, där de stängt av sina spårningssystem för att dölja sina position. Det här innebär en stor navigeringsrisk för oss som fiskar lagligt i området. Det behövs en global insats för att vi ska kunna reglera dessa vatten och kunna se till att det finns tillräckligt med fisk i haven för småskaliga fiskare och kustsamhällen.

– SLUT –

För Global Fishing Watch kartor och skeppets radarbilder, klicka här.

Övrigt:
[1] Global Fishing Watch website data för fiskeaktiviteter mellan 3 – 26 April år 20182019 och 2020.

Ladda ner: The Wild West Atlantic: The impact of overfishing in the south-west Atlantic ocean rapporten här

Kontaktperson:
Fanny Jönsson, kommunikationsansvarig
fanny.jonsson@greenpeace.org
Tel: 070 283 30 36

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera