Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Trålfisket upphör – Sillen kommer tillbaka! Kan det finnas ett samband? Ja säger Marinbiologen Jens Per Jeppesen!

Det finns ovanligt mycket sill i Öresund just nu, en art som inte bara är viktig kommersiellt utan en av havens “motorer”, en bytesfisk för många större fiskar och med det oerhört viktig för ekosystemen.

Förbudet mot bottentrålning i Öresund har gällt länge och handlar tyvärr mer om att skydda sjöfarten i området än omsorg om fisken… Läs mer här Sveriges Television!

Sportfiskeprylar


Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera