Annons

 i Notiser

Under tre måndagskvällar i januari och februari bjuder vi in till kostnadsfria webbinarier – digitala föreläsningar där vi tillsammans får inspireras och lära oss mer om natur-och fisketurism. 

Webbinarierna riktar sig främst till markägare, besöksnäringen och föreningslivet i området Rönne å och Ringsjön men alla som är intresserade är välkomna att anmäla sitt intresse. Det är tre riktigt kunniga personer med stor erfarenheter som kommer att belysa olika perspektiv i frågan om hur man bör tänka när man utvecklar naturturism.

Webbinarierna är en del av projektet Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm där Ängelholms kommun är projektägare och finanserias med stöd av LEADER och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Webbinarier

Forskarperspektivet: ”Turismens grunder och framtida utveckling inom naturturism”

Robert Pettersson, Etour

Måndag 25 januari kl. 18.00

Robert forskar bland annat om destinationsutveckling, hållbarhet och turismens trender. Under första tillfället i vår webbinariumserie kommer vi få en riktig djupdykning i vad turism är – varför reser man och vad vill man uppnå med resan? Robert kommer att guida oss igenom detta med särskilt fokus på naturen som reseanledning och om hur framtiden kan tänkas te sig för naturturismen i Sverige.

Sista anmälningsdag är den 22 januari.

Fisketurismentreprenören: ”En väl förvaltad och förädlad fiskeresurs skapar lokal utveckling. Reflektioner från en fisketurismentreprenör.”

Per Jobs, Fishyourdream AB

Måndag 1 februari kl. 18:00

Per är grundare och huvudägare av FishYourDream AB som sedan 15 år tillbaka driver fisketurismverksamhet på flera platser i Sverige. Under webbinariet kommer Per berätta om sina erfarenheter som fisketurismsntreprenör med särskilt fokus på vilka förutsättningar som krävs för att skapa en attraktiv och hållbar fiskedestination.

Sista anmälningsdag är den 29 januari.

Fiske som destination: ”Fisketurism – lockar besökare och gynnar det lokala”

Ida-Maria Rigoll, Platschef Mörrumsåns Kronolaxfiske

Måndag 8 februari 18:00

Ida-Maria arbetar sedan fyra år tillbaka som platschef på Mörrums Kronolaxfiske, som idag är ett av världens mest välkända vatten för lax- och havsöringsfiske i sportfiskesammanhang. Under webbinariet kommer Ida-Maria berätta om verksamheten på Mörrums Kronolaxfiske, hur samverkan med lokalsamhället ser ut och vilka vinster som finns med fisketurism.

Sista anmälningsdag är den 5 februari

Anmälan

För att delta i ett eller flera webbinarier behöver du anmäla dig.

Anmäl dig här

Inför webbinariet skickar vi sedan ut en länk som möjliggör ditt deltagande med det digitala mötesverktyget. Webbinarierna är kostnadsfria.

Vill du veta mer om projektet Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie?

Läs mer på Naturturismprojektet

eller kontakta

Kornelia Johansson
Projektledare för Naturturism Rönne å och Ringsjön
kornelia.johansson@engelholm.se
0435-280 68

Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie initierades hösten 2019 som ett samarbete mellan de sex kommunerna som är belägna i anslutning till Rönne å och Ringsjön. Projektet finansieras med stöd av Leader Nordvästra Skåne med Öresund och Europeiska havs-och fiskerifonden. Arbetet påbörjades i början på hösten 2020 och avslutas våren 2022.

Förstudien ska ge en bild av vilka möjligheter och hinder för naturturism som finns och både undersöka hur befintlig besöksnäring kan utvecklas och nya verksamheter etableras. Lokala entreprenörer, intresseföreningar och allmänheten bjuds in till att vara med och utveckla besöksnäringen i området.

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera