Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Den globala klimatuppvärmningen kan radikalt förändra det marina livet i Antarktis. Ny forskning som nu publiceras i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften PNAS visar att trollkrabbor kan ta sig upp på kontinentalsockeln och utgöra ett hot mot den unika bottenfaunan som lever där.

Trollkrabbor ( King crabs) kan förändra det marina ekosystemet i Antarktis. Genom att trollkrabborna är rovdjur ( predatorer) kan de utrota andra arter och påverka ekosystemet i Antarktis som sett likadant ut i miljontals år.

− På grund av mycket kallt vatten har i princip alla typer av rovdjur med klor eller tänder som kan krossa skal, som exempelvis krabbor och humrar, saknats från kontinentalsockeln runt Antarktis de senaste tio miljoner åren. Det har tillåtit ett unikt bottensamhälle att utvecklas där som saknar skydd mot denna typ av rovdjur. Det är dessa samhällen som de invaderande krabborna nu hotar, säger Per-Olav Moksnes, forskare på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet och som lett den svenska delen av forskningsstudien.

Temperaturökningen orsaken

Havet väster om Antarktiska halvön är en av de platser på jorden där temperaturökningen just nu är som störst. Forskningsstudien bekräftar att en stor och vital population trollkrabbor idag lever strax nedanför kanten till kontinentalsockeln och att det saknas fysiska eller biologiska hinder som kan stoppa krabbornas expansion upp på grundare vatten. Det finns alltså inte en temperaturbarriär som man tidigare trott.

− Temperaturen i bottenvattnet runt de västra delarna av Antarktis har stigit med nästan en och en halv grad de senaste 50 åren. Det är nästan dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet och under expeditionen fann vi att vattnet på kontinentalsockelns yttre delar var tillräckligt varmt för att trollkrabborna skulle kunna leva där, säger Per-Olav Moksnes.

Per-Olav Moksnes från Göteborgs universitet deltar tillsammans med kollegan Jon Havenhand i den nya studien som utförts i samarbete med huvudförfattaren Richard Aronson från Florida Institute of Technology , samt forskare från flera andra universitet i USA och England.

Inga hinder för krabbornas framfart

Vid temperaturer under en plusgrad kan inte större kräftdjur reglera halten magnesium i blodet, vilket leder till att de dör vid lägre temperaturer. Denna begränsning har exkluderat bland annat krabbor från det kalla vatten som tills nyligen omgivit Antarktis. Idag är däremot temperaturen strax över en grad i större delar av västra Antarktis kontinentalsockel, varför temperaturen inte längre utgör en barriär.

Forskarna har inte heller funnit att salthalt, typ av bottensediment, andra rovdjur eller tillgång på föda, skulle kunna förhindra en invasion av trollkrabbor.

− Idag hittas krabborna endast ett par hundra meter nedanför kanten på kontinentaltröskeln, men med fortsatt ökande vattentemperaturer är risken mycket stor att trollkrabborna invaderar de grunda bottensamhällena runt Antarktis under kommande årtionden med potentiellt katastrofala följder för den unika faunan där, säger Per-Olav Moksnes.

Studien utfördes under en forskningsexpedition till Antarktis som samordnades av det amerikanska forskningsrådetNational Science Foundation tillsammans med Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet i Sverige där både det svenska polarfartyget Oden samt ett amerikanskt polarfartyg användes.

Kontakt:

Per-Olav Moksnes, forskare vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Tel: 0723- 57 62 24, E-post: per.moksnes@marine.gu.se

Foto

Fotografer: Richard Aronson och James McClintock  

Bild 1: Trollkrabbor ( Paralomis birsteini ) fångade i västra Antarktis sommaren 2015.

Bild 2: En grupp bottenlevande ormstjärnor på Antarktis kontinentalsockel, vilka kan påverkas negativt av trollkrabbor  

Bild 3: Porträttbild av Per-Olav Moksnes.

Carina Eliasson 
Pressinformatör 
Göteborgs universitet 
telefon: width=0031-786 98 73 
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter . Gilla oss på Facebook 
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se .

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!