Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

I ett forskningsprojekt i Skälderviken gör man nu ett försök att skydda det lilla känsliga fridlysta svenska beståndet av Tumlare… Varje år fastnar ett antal tumlare i nät avsedda för annan fisk, och dör. Marinbiologen David Börjesson är precis klar med sin studie kring Tumlarbeståndet och kan konstatera att tumlarna rör sig i Skälderviken dagligen, störst koncentration är kring Kullaberg. 

Börjesson har kommit överens med fem st lokala fiskare om att sätta elektroniska skrämmor i näten för att hålla tumlarna borta. Utrustningen bekostas av Naturvårdsverket. Skrämmorna skickar ut ett ljud som tumlarna verkar sky som pesten och undviker området med näst. Tidigare försök har visat att tumlarna skyddas effektivt på detta sätt.

//Jan O 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera