Annons

 i Eko/Miljö

Ålen är en akut hotad art. Ändå säljer två av tre fiskbutiker ål till julen, enligt en ny undersökning från Världsnaturfonden WWF.  En svag ökning syns hos livsmedelskedjorna. Däremot är ålen sedan länge borta från färjerederierna och nejtrenden är stark på restauranger. WWF efterlyser fiskestopp och nolltolerans mot hotade arter på julbordet. 

–Vi välkomnar att många plockat bort ålen på julbordet. Men det räcker inte. Fler borde följa efter. Varje ål är viktig att skydda. Vi efterlyser nolltolerans och ålfiskestopp i hela EU, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

WWFs granskning av ”Ålen på julbordet” genomfördes första gången för 10 år sedan. Branschen har sedan dess tagit flera steg i rätt riktning. Bland annat tog färjerederierna bort ålen strax efter den första granskningen 2008 och de flesta restauranger har plockat bort ålen på julbordet. Men många fiskbutiker fortsätter att sälja ål.

– Ålen har blivit symbol för den ohållbara situationen för många fiskbestånd. Arten fiskas trots att den är akut hotad, vilket är sorgligt, säger Karin Glaumann, fiskexpert WWF.

Rundringningen omfattar 273 fiskbutiker, restauranger, livsmedelskedjor, grossister och färjerederier. 67 procent av fiskaffärerna, knappt 12 procent av restaurangerna och cirka 8 procent av livsmedelsbutikerna säljer ål, mest i Skåne och Stockholmsområdet.
En färsk Sifo-undersökning gjord på uppdrag av WWF visar att 6 procent av svenskarna ätit ål det senaste året (en minskning från 8 procent förra året). I södra Sverige, där åltraditionen är stark, är siffran 21 procent. En tredjedel av de ledande lokalpolitikerna i sydsverige äter ål (se separat enkät),

Ofta hävdas det att ålen är odlad och därför inte hotad. WWF menar att det argumentet inte håller.

– Odlad ål är ung vildfångad ål som sätts i fångenskap och matas för att växa sig stor. Den kommer från samma hotade bestånd. Ingen ål kan föröka sig i fångenskap, säger Karin Glaumann, fiskexpert på WWF.

Ålfisket förbjöds 2007 för fritids- och yrkesfisket, men 202 yrkesfiskare har undantag med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten.

Utbrett tjuvfiske

Tjuvfisket är utbrett. Hittills i år har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, upptäckt och beslagtagit 204 redskap och ålryssjor jämfört med totalt 163 under 2017. 

WWFs granskning av ”Ålen på julbordet” startade för tio år sedan (2008). Totalt har åtta rundringningar gjorts (uppehåll 2012 och 2015). Underlaget har breddats successivt – från ett 35-tal aktörer till över 270 idag. 

Resultat WWFs ålundersökning 2018 i korthet:

Fiskbutiker: 37 av 55 fiskbutiker säljer ål (67 procent)
Restauranger: 18 av 156 restauranger serverar/säljer ål (12 procent)
Livsmedelskedjor: 4 av 52 butiker säljer ål (knappt 8 procent)
Rederier: Inga rederier uppger att de säljer ål
Grossister/storkök: Ingen uppger att de säljer/levererar ål

 

Trender och resultat från WWFs ålgranskningar (2008-2018)
Alla färjerederier har slutat med ål liksom grossister/storkök

Antalet restauranger som säljer ål har gått ned från cirka 25 procent till cirka 10-12 procent de senaste åren – knappt 90 procent säljer inte ål idag

Andelen fiskbutiker som säljer ål har minskat från cirka 90 procent till 67 procent de senaste åren – en minskning med 23 procent. Fortfarande säljer 2 av 3 butiker ål.

 

Ladda ner hela undersökningen här align=absmiddle
———————–

Fakta: Livsmedelskedjorna och ålen:

WWF har frågat livsmedelskedjorna om deras inställning till ål:

 

Säljer ni ål? Varför/varför inte? Om ja, varifrån kommer ålen då? Vad har ni för policies? Rekommenderar ni andra alternativ?

ICA Sverige säljer sedan många år tillbaka inte ål. Vi följer WWFs fiskguide i våra centrala inköp. Det kan förekomma att vi tipsar om alternativ, framförallt för att göra julen mer vegetarisk. Våra riktlinjer är styrande för inköp till ICA Sveriges sortiment. ICA-butikerna har full frihet att göra egna inköp, där det finns rekommendationer om att inte sälja ål, men de är med vår affärsmodell inte tvingande”.

Coop säljer inte ål och har inte gjort det på många år. Vår strategi är centralt satt och styr försäljningen i alla butiker och även externa fiskdiskar som har avtal med Coop. Vi säljer exempelvis Clarias från Gårdsfisk som alternativ”.

Bergendahls säljer inte ål eftersom den är rödlistad. Ja, vi rekommenderar t ex lokalt producerad Hajmal som är rökt. Våra policies är centralt styrande för våra egenägda butiker. Fria handlare styr sitt eget utbud men de kan inte köpa rödlistad fisk av Bergendahls”.

Axfood säljer inte ål i de egna butikerna. Vi tog beslut om att helt plocka bort ålen redan 2008 eftersom den är utrotningshotad. Vår policy om att inte sälja rödlistad fisk gäller och omfattar samtliga butiker”.

Lidl säljer ingen ål. Vår policy är att vi strävar efter att sälja arter som står på WWFs fiskguide. Vi tipsar inte specifikt om alternativ, men kommunicerar övergripande om vårt hållbarhetsarbete. Fokus ligger på MSC och ASC märkningar och deras betydelse”.

 

FAKTA: ÅLEN

Den europeiska ålen Anguilla anguilla tillhör ett och samma bestånd och klassas som akut hotad på Internationella naturvårdsunionens rödlista och hos Artdatabanken. Ålen har rött ljus i WWFs fiskguide. Inga tecken syns på återhämtning.

Invandringen av yngel, glasål, från Sargassohavet är nere på någon procent jämfört med 1970-talet. 2007 kom en EU-förordning och krav på ålförvaltningsplaner. Sveriges plan innebär förbud att fiska ål, öka överlevnaden vid vattenkraftspassage, ökad kontroll och stödutsättningar. 
I år infördes förbud för yrkesfiske efter ål i havet under en valfri sammanhängande period på tre månader, mellan den 1 september 2018 och den 31 januari 2019.

I Östersjön fiskar man huvudsakligen på den utvandrande blankålen, den ål som ska vandra tillbaka till Sargasso för att para sig. Vid Atlantkusten mot Frankrike och Spanien fiskas glasål, unga ålar på 2-3 år.

 

Fakta: Ålen har en spännande livscykel. Den föds på stora djup i Sargassohavet utanför den amerikanska ostkusten, driver med strömmen till östra Atlanten och simmar vidare upp i floder och sjöar i Europa. I de kalla vattnen i norr kan livslängden överstiga 80 år om ålen blir instängd. När de vuxit upp till blankål (12-18 år) vandrar de tillbaka till Sargassohavet där de sedan dör efter leken. Världens äldsta ål dog 155 år gammal i slutet av 2014, efter att ha tillbringat nästan hela sitt liv i en brunn i Österlen.

 Alternativ till ål – afrikansk ålmal

Clarias – varmrökt afrikansk ålmal (Clarias gariepinus) – odlas i recirkulerande vattenbruk inomhus och är ett hållbart alternativ till rökt ål. Den trivs bäst i 27-28 grader och växer på 5 månader till strax över ett kilo. Ynglen hämtas i Holland, där de tas fram på ett naturligt sätt utan vaccin eller hormoner i kontrollerade slutna anläggningar. Fisken är fullt spårbar från ägg till rökt ålmal.

 Fakta: Historiskt ålfiske (källa Havet.nu)

Ålfisket har en lång historia. I tiotusentals år gamla avlagringar från Sydeuropa och Skandinavien, finns benrester av ål. I Bohuslän (liksom i Norge) och Nordsverige sågs länge den ormlika ålen som ofisk, något som inte kunde ätas. Ålfisket kom först igång på 1900-talet och i huvudsak inriktat på export. I södra Sverige har ålfisket varit omfattande ända sedan medeltiden. För de danska kungarna och kyrkan var skatteinkomsterna från ålfisken i Skåne betydelsefulla. Gustav Vasas kronofisken inbringade en femtedel av statens totala inkomster.

För frågor:
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-65 45 15   
Karin Glaumann, fiskexpert WWF, 073 159 94 15, karin.glaumann@wwf.se
Inger Näslund, expert havs- och fiskefrågor WWF, 070-105 30 57
Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se

Presstelefon 08 – 546 575 00, e-post: press@wwf.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera