Annons

interfiske-daiwa-p
 i Notiser, Press/Reklam

Ugglestipendiet 2023 tilldelas framsynta miljöhjältar! Studiefrämjandet är stolta över att meddela att årets Ugglestipendium går till Martin Falklind, Cecilia Wide och naturvårdsorganisationen Hopajola. Deras uppskattade folkbildningsinsatser inom natur- och miljöområdet har spridit ökad kunskap om biologisk mångfald.

Genom föreläsningar, event, tv-serier och guidningar arbetar årets pristagare med att sprida kunskap och engagera allmänheten i frågor om fiskarnas, fåglarnas och naturens livsvillkor. Pristagarna lyfter dagens stora problem och de hot vår planet står inför samtidigt som de förmedlar kunskap om att hotet mot den biologiska mångfalden går att påverka. De lär oss att vi alla kan göra skillnad.

– Ett stort grattis till årets vinnare av Ugglestipendiet! Genom att uppmärksamma de hot som finns mot biologisk mångfald, och samtidigt inspirera andra att engagera sig, utför de ett oerhört viktigt arbete, säger Andrea Rodriques, förbundschef på Studiefrämjandet.

STUDIEFRÄMJANDETS MOTIVERING TILL VALET AV UGGLESTIPENDiATER

Martin Falklind för Fiskarnas rike

Martin Falklind har genom sin mångfaldigt prisbelönta naturdokumentärserie Fiskarnas rike skapat stort engagemang kring de allvarliga hot mot biologisk mångfald som förekommer i svenska vattenmiljöer. Filmerna skildrar inte bara hoten utan visar också att lösningarna ofta ligger nära till hands om viljan finns. Tillsammans med Studiefrämjandet och Sportfiskarna har Martin föreläst i hela landet om vikten av lokalt och ideellt engagemang och inspirerat deltagarna till förändring. Det finns redan en planerad fortsättning på samarbetet kring Fiskarnas rike där den röda tråden är just det ideella engagemangets betydelse för våra vattenmiljöer. För att framgångsrikt belysa viktiga miljöfrågor och inspirera till lösningar med lokalt engagemang som ledstjärna vill vi belöna Martin Falklind med Ugglestipendiet

Cecilia Wide för ett långsiktigt hållbarhetsarbete

Cecilia Wide belönas med Ugglestipendiet för sitt långsiktiga hållbarhetsarbete över decennier. Cecilia är initiativtagare till Bivråkens dag i Falsterbo, som senare utvecklades till Falsterbo birdshow. Bivråkens dag i Falsterbo var ett forum där Cecilia bland annat spred kunskap om illegal rovfågeljakt längs flyttvägarna i Medelhavsområdet, idag är Falsterbo birdshow ett av Sveriges mest populära fågelevenemang som fortsätter folkbilda allmänheten om fågelskydd och fågelskådning. Cecilia har också bidragit till intresset för fladdermöss i Sverige och har varit en drivande kraft i frågan kring hur artificiellt ljus påverkar fladdermöss och andra nattflygande organismer. Cecilia är också en regelbunden föreläsare, exkursions- och cirkelledare tillsammans med Studiefrämjandet

Föreningen Hopajola för Rosenbergdagarna

Föreningen Hopajola belönas med Ugglestipendiet för sitt arbete med att väcka uppmärksamhet och engagemang kring naturvård och biologisk mångfald i Örebro län. Hos Hopajola strålar ideella krafter samman och verkar för hållbarhet och små föreningar ges möjlighet att göra stor skillnad. 2022 startade Hopajola tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och andra lokala ideella organisationer den återkommande konferensen Rosenbergdagarna. En konferens som framgångsrikt inspirerar till samverkan mellan region, myndigheter och föreningsliv för en ökad biologisk mångfald.

TIPS FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD FRÅN PRISTAGARNA

En miljon arter beräknas vara utrotningshotade. Här är lite folkbildning från våra pristagare kring hur vi alla kan påverka utvecklingen i rätt riktning:

Martin Falklind, naturfilmare
– Vill du hjälpa livet i våra vatten kan du till exempel stötta en miljöorganisation som jobbar med vattenfrågor och byta din elleverantör. Det finns ett par kraftbolag som miljöanpassar samtliga sina vattenkraftverk. Var även lite frågvis i fiskdisken och på restaurangen, är den hållbart fiskad? Vill du engagera dig mer kan du gå med i en lokal fiskeklubb eller förening som aktivt arbetar med vattenmiljö.

Mer information om Fiskarnas Rike finns på ecofilm.se

Cecilia Wide, ornitolog
-Vill du använda en gratis ekotjänst? En fladdermus äter upp till 1000 mygg och insekter i timmen men de är känsliga för överflödigt ljus. Vill du få hjälp med myggbekämpningen så ska du släcka lamporna utomhus på natten och bygga en fladdermusholk. Ett alternativ kan vara att installera rörelsestyrd belysning eftersom lampan slocknar om ingen befinner sig i närheten.

Se en föreläsning av Cecilias om fladdermöss

Ankie Rauséus, verksamhetsledare Hopajola
– Låt de vilda blommorna få utrymme att växa någonstans i trädgården. Om du köper växter så välj gärna perenna (fleråriga) blommor som bin, humlor och fjärilar tycker om. Det ger så mycket glädje att se dem när de kommer på besök. Även en balkong med blommande kryddväxter kan locka dem. Lär dig mer om fåglar, insekter och andra djur som finns i din närhet – vad behöver de för att leva ett gott liv?

Läs mer på Hopajolas hemsida

UGGLESTIPENDIET

Studiefrämjandets Ugglestipendium delades ut för första gången 1985 för en framsynt folk­bildningsinsats inom natur­- och miljöområdet. 2023 års stipendium överlämnades till Martin Falklind, Cecilia Wide och föreningen Hopajola under Studiefrämjandets förbundsstämma lördagen den 27 maj 2023.


Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid. Vi är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturupplevelser och föreläsningar. Vi har en särskild inriktning på om natur, djur, miljö och kultur.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.

Vi arbetar med hållbarhet som ledstjärna och är en plattform för samtal om hur vi skapar bästa möjliga värld för oss och kommande generationer.

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera