Annons

 i Eko/Miljö

Intresset för fritidsfiske är stort i Sverige, men kunskapen om hur fisket ser ut är bristfällig. Tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund inleder SLU nu ett projekt som ska ge bättre information om fisket i Vättern.

Undersökningar visar att långt fler än en miljon svenskar fiskar varje år, vilket omsätter miljardbelopp i resor, utrustning, boende och båtar. Som fritidssyssla bidrar fisket även till rekreation, naturupplevelser samt samvaro med familj och vänner. Vättern, EU:s tredje största sjö, hyser inte mindre än 31 olika fiskarter, och fiske är en av de mest populära aktiviteterna på sjön.

– Vättern erbjuder i dag ett bra och uppskattat fiske. Det vill vi värna. Att förvalta fisken som naturresurs är vårt gemensamma ansvar. För att du som gillar fritidsfiske ska uppleva ett bättre fiske i framtiden behöver vi samla in information om fisket idag, säger Rasmus Linderfalk, fiskekonsulent vid Länsstyrelsen.

Undersökningen genomförs med hjälp av enkäter riktade till dem som fiskar och faktiskt är på sjön och intervjuer, både genom att vara på sjön och genom en digital webenkät. Undersökningen genomförs under juli och november månad. Av särskilt intresse i denna undersökning är fisket efter lax, öring och röding.

– Genom att fylla i enkäten bidrar man till underlag för förvaltningen och ett förhoppningsvis bättre fiske i framtiden. Vi vill att så många som möjligt fyller i enkäten. Ju fler svar vi får in, desto bättre resultat, säger Göran Sundblad, forskare vid SLU Aqua.

Länk till enkäten är: https://enketo.ona.io/x/#YnYi

Om oss

SLU Aqua (Institutionen för akvatiska resurser,
Sveriges lantbruksuniversitet) forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser. Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sportoch fritidsfiske.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Ända sedan 1919 har vi arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd.

Frågor besvaras av Göran Sundblad Anton Halldén SLU Aqua Länsstyrelsen i Jönköpings län Telefon 010-478 42 92 010-223 63 53 E-post: goran.sundblad@slu.se anton.hallden@lansstyrelsen.se Hemsida: www.slu.se/akvatiskaresurser www.lansstyrelsen.se/Jonkoping Vår vision: Starka fiskbestånd i friska vatten.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera