Annons

 i Eko/Miljö

Mariebergs kraftverk i Mörrumsån, som ägs av E.ON, kommer att rivas i syfte att förbättra fiskvandringen och den biologisk mångfalden i ån. Projektet kommer till stånd genom ett gemensamt initiativ från E.ON, Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlshamn kommun och Sveaskog. 

Genom att Mariebergs kraftverk tas bort öppnas Mörrumsån hela sträckan från havet till fiskvägarna vid kraftverken i Hemsjö. Detta kommer att förbättra förutsättningarna för fiskvandring och reproduktion samt den biologiska mångfalden i stort.

I höst kommer E.ON att genomföra samrådsmöten med närboende, myndigheter, lokala organisationer och andra intressenter, samt ta fram de underlag som krävs för att söka tillstånd om en utrivning hos Mark- och miljödomstolen. En utrivning kan ske tidigast under 2017.

– Det här är en åtgärd som ligger helt i linje med den nationella strategin för miljöåtgärder i vattenkraften som Havs- och Vattenmyndigheten och Energimyndigheten tagit fram, och som vi ställer oss bakom, berättar Torbjörn Tärnhuvud, vd E.ON Vattenkraft. Med en relativt liten minskning av förnybar elproduktion kan vi åstadkomma stor miljönytta.

-Vi är mycket glada för detta initiativ, säger landshövding Berit Andnor Bylund. Att låta vattnet rinna fritt förbi Svängsta innebär en bättre förvaltning av Mörrumsåns ekosystemtjänster i form av naturvärden, rekreation och fiske.

– Rivningen av dammen betyder oerhört mycket för fisketillgången i Mörrumsån. Vi talar om 100-tals fler laxfiskar som nu kan leka, och ett betydande antal fler smolt, det blir ett rejält tillskott av fisk. Detta är julafton både för fisken och sportfiskarna, säger Ola Söderdahl, platschef på Mörrum Kronolaxfiske.

– Att en miljöförbättrande åtgärd av den här storleken är på gång i vår kommun är oerhört glädjande, säger Marco Gustavsson, landsbygdssamordnare på Karlshamn kommun. Mörrumsån har en enorm betydelse för kommunen och detta initiativ kommer ha mycket positiva effekter på fisket och friluftslivet för våra invånare och besökare.

Mörrumsån är ett vattendrag med stora naturvärden och anses av många vara ett av Europas bästa sportfiskevatten för lax och havsöring. Flera miljöåtgärder har redan gjorts i E.ONs kraftverk i ån, bland annat har omlöp byggts förbi Hemsjö Övre och Nedre kraftverk som ligger direkt uppströms Marieberg. Med utrivningen av Mariebergs kraftverk kommer effekten av dessa åtgärder att förstärkas till förmån för hela ån.

 

För mer information kontakta:

Torbjörn Tärnhuvud, vd E.ON Vattenkraft, 
tel 0705-29 67 04

Andreas Nilsson eller Lars Lundahl, Länsstyrelsen i Blekinge län,
tel width=0010-224 00 00

Ola Söderdahl, platschef Mörrums Kronolaxfiske, Sveaskog,
tel width=0010-471 82 43

Marco Gustavsson, landsbygdssamordnare Karlshamns kommun,
tel 0721-50 22 02

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera