Annons

 i Eko/Miljö

1 juni uppdaterades reglerna för det yrkesmässiga laxfisket i Bottenviken och direkt anknytande sötvattensområden. Förhandsanmälan av fångst, separat vittjning av fällor och positionsuppgifter ska minska risken att för mycket lax tas upp.

EU-kommissionen har under två år granskat Sveriges laxfiske. Kommissionens rapport innebär att Havs- och vattenmyndigheten har utvecklat fiskereglerna i linje med de observationer som gjorts. Framför allt har delområde 31 setts över. Det sträcker sig från den nordligaste delen av Östersjön ner till strax norr om Nordmaling (lat 63° 30 N). Reglerna har uppdaterats i detta område som ett första steg.

EU-kommissionen anser att det är viktigt att kunna särskilja sötvattensfångad lax från lax fångad i havet.

– Den havsfångade laxen är nämligen kvoterad till skillnad från den som fångas i sötvatten, säger Elin Hedman, handläggare vid Havs- och vattenmyndigheten.

De uppdaterade reglerna innebär i korthet:

  • Laxfällor i havs- och sötvattensområden ska vittjas separat. Fällor i sötvatten kan därmed inte vittjas vid samma fiskeresa som fällor i havet.
  • Landning av lax som är fångad i sötvatten måste förhandsanmälas per telefon två timmar före ankomst.
  • Positionsuppgifter för utsatta fällor i havs- och sötvattensområdet måste anges, via webben eller per telefon. Det förbättrar kontrollchanserna för redskap och motverkar att fiske i havet redovisas som sötvattensfiske.

– Sammantaget innebär detta att kontrollen över laxfisket blir bättre. Det gynnar på sikt både laxen och dem som fiskar den enligt reglerna, säger Elin Hedman.

För mer information, kontakta Elin Hedman, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten. Telefon 010-698 63 67, elin.hedman@havochvatten.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera