Annons

 i Blogg 2013

Fiskevårds- och miljöorganisationer kan under 2018 söka medel till nationella/regionala informationsinsatser som främjar fiskevården. Totalt har Havs- och vattenmyndigheten avsatt cirka 750 000 kronor för denna bidragspost.

Det finns möjlighet för fiskevårds- och miljöorganisationer att söka medel till nationella/regionala informationsinsatser som främjar fiskevården genom bevarande, restaurering och hållbart nyttjande särskilt i vattenområden som har betydelse för allmänhetens möjligheter till fiske. Man kan bland annat söka medel för informationskampanjer, utbildningar, konferenser och kunskapsförmedling…

Läs mer här -> HaV

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

You have Successfully Subscribed!