Annons

 i Ettan

Utökat förbudsområde i Vänern föreslås av HaV! En ny remiss handlar om att öka skyddet för den utrotningshotade Gullspångslaxen. Kort sammanfattat, förbudsområdet Vänern föreslås utökas till totalt 47000 ha och förbud för fiske efter lax och öring föreslås gälla året runt.

Gullspångslaxen utgör idag mindre än en procent av den vilda laxen i Vänern och i själva älven stiger idag endast något tiotal fiskar för lek!

Vi pratar om en av världens mest unika laxstammar, sötvattenslekande salmo salar, med extremt högt bevarandevärde! Om ett utökat förbudsområde är motiverat eller inte kan te sig ganska ointressant sett ur bevarande synpunkt. Det är sannolikt att Gullspångslaxen ändå är dömd till undergång så länge man inte åtgärdar det stora bakomliggande problemet, att älven är sönderreglerad för energiproduktion.

Det enda sättet att på kort sikt, för det är bråttom, rädda Gullspångslaxen är att riva ut kraftverk, ytterligare återställa lekområden och säkerställa den tappning av vatten som krävs för lyckade lekförhållanden. Att detta inte gjorts för länge sedan är en nationell skam!

Det handlar som så ofta om att energiproduktion ställs mot bevarandet av unika fiskbestånd vilket är absurt! I alla lägen bör biologisk mångfald prioriteras, särskilt i detta fall. Biologisk mångfald går inte att ersätta men energi kan utvinnas på andra sätt och på andra ställen!

Älvräddarna anmälde 2018 kraftverksägaren Fortum till Länsstyrelsen Västra Götaland för allvarlig miljöskada enligt EU direktivet som kallas för “Miljöansvarsdirektivet”, lite har hänt och nu ligger ärendet för prövning i Mark och miljööverdomstolen… medans Gullspångslaxen snart är borta…  Fler artiklar om Gullspångslaxen finns här!

//Jan O FishEco

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar
Comments
  • Filip

    Angående nya förbuds området i Vänern som sträcker sig mycket långt ut i sjön tillskillnad mot förra förbudsområdet många fina fiske platser där man har spenderat några timmar fast man endast är 16 år gammal.Jag som har hemma hamn i otterbäcken man kommer ha 20 distans ut till närmsta fiske plats som är hyfsad tillskillnad mot dem förra platserna ( favoritplatser mm.) (dubbel 24, amnitionstippen mm)Försvinner och många jag känner är upprörda över det platser dem har spenderat tid där sen många år tillbaka o nu ska våra fiskeplatser förmodligen tas från oss trollade. Man kan ju själv tänka sig att någon tar någons favoritplatser långt ut i sjön där det inte påverkar gullspångslaxen på något sätt, ja hade förstått om man hade flyttat ut det en liten längta bit under lekperioden. Denna förändring påverkar många trollare som inte är problemet i detta utan det störstas problemet ligger uppe vid kraftverket som inte släpper på tillräcklig med vatten när laxen leker där uppe så dem inte får möjlighet o leka. Men själv kommer ja ha 20-24 distans ut till närmsta fiskeplats vilket kommer öka utsläppen av koldioxid markör och vi kommer behöva köra mer båt vilket kommer påverka vildlaxen i ett längre perspektiv. Hade detta kunnat rädda gullspångslaxen hade ja stått upp för det men i detta fallet tror ja inte det kommer påverka hoppas verkligen inte detta går igenom. // Filip karlsson Forshaga akademin elev.

Kommentera