Annons

 i Eko/Miljö

Under de senaste hundra åren har flodkräftan försvunnit från 97 procent av de svenska vattendragen och sjöarna. Det största hotet mot flodkräftan är olaglig utsättning av signalkräfta.

Den svenska flodkräftan är i dag klassad som akut hotad i den svenska rödlistan, vilket betyder att den riskerar att försvinna helt från svenska vatten. På många håll där det förr fanns gott om flodkräftor är de i dag helt utslagna. Många flyttar signalkräftor av ren okunskap och vet inte vilka konsekvenser det får på sikt. Andra flyttar på kräftorna medvetet för att de tror att signalkräftan ger bättre fiske. Att flytta signalkräftor till nya vatten riskerar att slå ut bestånd av flodkräfta och är dessutom olagligt.

Kräftpest slår ut flodkräftan
Riskerna med signalkräftan är att den är bärare av kräftpest och tar därför med sig sjukdomen till sitt nya vatten. Flodkräftan saknar motståndskraft mot kräftpest och dör om signalkräftan sätts ut i ett vatten där flodkräftan finns. Även flytt av redskap och båtar mellan sjöar och vattendrag innebär en risk för spridning av kräftpest. Om signalkräftan väl etablerats i ett vatten är det omöjligt att få tillbaka flodkräftan, åtminstone inom överskådlig framtid. 

Ett vanligt missförstånd är att många tror att signalkräftorna ger bättre fiske än flodkräftan – något som det inte finns belägg för. Studier har visat att flodkräftan växer lika fort och bildar lika täta bestånd som signalkräftan under samma förhållanden. Men det börjar bli bråttom om flodkräftan ska gå att rädda. De olagliga utsättningarna av signalkräfta måste stoppas nu, annars är den svenska flodkräftan snart ett minne blott vilket vore en stor förlust både biologiskt och kulturhistoriskt.

I Blekinge förekommer flodkräftan spridd över större delen av länet, men antalet vatten har minskat och på många platser minskar bestånden.

Länsstyrelsen arbetar på flera sätt med att gynna flodkräftan, bland annat genom att kalka sjöar och vattendrag där flodkräftan finns, genom informationsspridning, genom att hålla koll på flodkräftans utbredning, genom övervakning och genom utsättningar av flodkräfta.

Det är viktigt att poängtera att fiske efter kräftor är enskild egendom och är inte tillgängligt för alla.

För mer information kontakta Per Svantesson, fiskehandläggare, 010-22 40 202,Per.svantesson@lansstyrelsen.se eller Erik Fridolf, naturvårdshandläggare, 010-22 40 182,Erik.fridolf@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera