Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna ställer sig starkt kritiska till det pelagiska fisket på strömming och skarpsill som sker idag i Östersjön.

Omvittnade problem i skärgårdsfisket och omfattande rapporter om bristande tillgång strömming i kombination av varning från flera forskare gör att detta fiske inte kan ses som hållbart.

Vi vill flytta ut gränsen för storskalig trålning till 12 sjömil längs hela den svenska östersjökusten. Detta är ett krav vi drivit under flera år.

Vi kräver vidare att det införs fredningsområden för att skydda strömmingen i dess övervintringsområden.

Att det pelagiska fisket blivit certifierat enligt MSCs standard är djupt olyckligt. Vi kommer snarast att med MSC ta upp en diskussion om deras certifieringsprocess så att vi i framtiden, som sportfiskare och konsumenter, kan förlita oss på att en certifiering av ett fiske verkligen innebär ett hållbart fiske. Här krävs också ett tydligare mandat till ICES för att förvaltningen av olika bestånd verkligen skall fungera.
Vi kommer också att fortsatt driva kravet på en sammanhållen fiskeripolitik där all form för fiske regleras utifrån vad som hållbart och förenligt med god beståndsvård och där uttag sker utifrån vad som ger störst samhällsekonomisk nytta.

Sportfiskarna är den organisation som tydligast tar ställning för livet under ytan och vi kommer i varje läge att fortsätta att driva på i arbetet för livskraftiga bestånd i friska vatten.

Vi står i Sportfiskarna helt eniga i detta arbete.

Vi konstaterar också att Förbundsstyrelsen är demokratiskt vald, inte på politiska grunder utan baserad på kompetens inom vårt område och engagemang för sportfisket och för ett hållbart fiske. 

Kritik har framförts mot att det i Sportfiskarnas förbundsstyrelse sitter en ledamot som arbetar för MSC. Det bör framhållas att alla ledamöter i större eller mindre grad har arbeten eller ideella uppdrag på andra områden. Detta är i grunden en styrka för förbundet och utgör inget hinder för att vi kraftfullt kan besluta om och driva de frågor som är viktiga för oss. Ellen Bruno är en av förbundsstyrelsen mest välmeriterade ledamöter inom fisket. Hon är utbildad marinbiolog och har arbetat med havs- och vattenfrågor i mer än 15 år, bland annat i statlig förvaltning, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och är nu kommersiell chef MSC. Hon är inte överhuvudtaget involverad i certifieringsprocessen och sitter inte i MSCs styrelse.

Vi har i styrelsen fullt förtroende för varandra och respekt för de demokratiska spelregler som är grunden både för tillsättandet av förbundsstyrelsen i Sportfiskarna och för all vår verksamhet. I 100 år har vi företrätt våra medlemmar och det kommer vi också att göra de kommande 100 åren!

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera