Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö
Ett stort antal vägtrummor i skånska vattendrag hindrar fisk och vattenlevande djur från att vandra fritt. Länsstyrelsen Skåne genomför just nu en riktad tillsynsinsats av kommunala vägpassager över vatten för att åtgärda vandringshinder.

 Vår kartanalys pekar ut omkring 700 platser i Skåne där kommunala vägar korsar vattendrag. Syften med vår insats är att hitta platser som behöver miljöanpassas, säger Mattias Ekvall, vattenhandläggare…
 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera