Annons

 i Notiser, Press/Reklam

Vi tolvslaget på nyårsafton går traditionsenligt startskottet för årets fiskesäsong i Nyköpingsån. En bra uppgång av både havsöring och lax under 2022 borgar för ett fint vinter- och vårfiske med både mycket och stor fisk.

Under hösten har lax och havsöring i tiokilosklassen observerats och fördelaktig vattenföring under uppvandringen medförde att många fiskar bedöms ha hittat laxtrappan vid Storhuskvarn för vidare vandring och spridning på sträcka 2.

Fiskekort kommer från och med den 15/12 att finnas tillgängliga här på IFiske där även detaljerade kartor, zonindelning och regelverk hittas. Fysiska kort finns att köpa hos Team Sportia i Nyköping och Filmkedjan. Där finns även informationsbroschyrer.

Peter-Berggren_Nykop...
Foto: Jimmy Eriksson / Peter Berggren med en superöring fångad i Nyköpingsån under augusti 2021.

Sedan Sportfiskarna övertog förvaltningen av fisket i Nyköpingsån så har vi, i syfte att tillgängliggöra den del av ån som är tillgänglig för havsvandrande fisk för så många kategorier fiskare som möjligt, löpande justerat regelverket. Under hösten har dialogmöten förts med Nyköpings kommun, de personer som arbetar med tillsyn i ån samt representanter från olika inriktningar av det sportfiske som bedrivs i ån. Vi har även beaktat flera av de förslag till förbättringar som löpande inkommit till Sportfiskarna från engagerade medlemmar och fiskegäster.

Arbetet har mynnat ut i att ett antal justeringar av regelverket sker under 2023 där de viktigaste är:

Zon 3 delas upp i Zon 3a och Zon 3b. På Zon 3a kommer som tidigare enbart flugfiske att vara tillåtet. På Zon 3b är även fiske med spinn/haspel tillåtet men med restriktionen att fiske med så kallad spinnfluga som metod ej är tillåten. Nedströms kast och rörligt fiske gäller liksom tidigare på sträckan.

För hela Zon 3 införs regeln att endast enkelkrok får användas. Regeln gäller både spinnfiske och flugfiske.

För att främja fiske för ungdomar är det från och med 2023 gratis för barn/ungdomar upp till 19 år att enligt gällande regelverk fiska i Zon 1, 2 och 4. Även detta fiske kräver dock att fiskekort införskaffas. Det kostnadsfria fiskekortet finns enbart tillgängligt på IFiske. En vuxen person får utan kostnad meta med toppknutet metspö i sällskap av barn/ungdom (upp till 19 år) som har ett gratis fiskekort.

Under våren vandrar många intressanta metearter upp i Nyköpingsåns nedre delar. Vi kommer därför att under perioden april t.o.m. juni att tillgängliggöra Zon 3 för mete. För detta fiske krävs specifikt specimenkort. De maximalt 5 kort som finns tillgängliga per dygn kommer bara att säljas via IFiske och under perioder när fisketrycket på sträckan i övrigt är lågt.

Max fem havsöringar/laxar får behållas per år och årskort.

Sportfiskarna vill uppmana till en varsam hantering av fångad fisk under det ofta kalla vinterfisket där en stor del av fisken är utlekt och därmed inte är någon bra matfisk. Minusgrader i luften gör det extra viktigt att minimera tiden över ytan för den fisk som ska återutsättas.

Vid sidan av fisket kommer 2023 att vara ett spännande år för Nyköpingsåns fortsatta utveckling. Nya miljövillkor för vattenkraften kommer att kräva avgörande beslut av Nyköpingskommun som ägare av de kraftverk och dammar som finns i ån. Sportfiskarna följer processen noga och är i kontakten med Nyköpings politiker tydliga med att Nyköpingsåns framtid och värde för kommunen finns i levande vattenmiljöer och ett utvecklat sportfiske, inte i småskalig vattenkraft med en blygsam elproduktion.

Du vet väl att du kan läsa alla fiskenyheter gratis på appen FishBrain Ladda ner Fishbrain här 

Sportfiskeprylar

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera