Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten presenterade idag ett åtgärdspaket för att ge strömmingen i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken ökat skydd. Sportfiskarna välkomnar paketet men påpekar att det viktiga är att konkreta regleringar av fisket införs snarast.

Sportfiskarna tillsammans med många andra aktörer längs ostkusten, som kustfiskare, länsstyrelser och lokalpolitiker har länge drivit frågan om att det pelagiska industrifisket måste begränsas. Senast för en vecka sedan krävde Sportfiskarna i ett remissvar kraftfulla regleringar. Det finns även en stark opinion bland allmänheten längs ostkusten om att stoppa industrifisket. Länsstyrelsen i Stockholms län har särskilt starkt drivit frågan om att reglera industritrålarna.

-Det viktiga nu är att konkreta åtgärder genomförs, exempelvis genom att man snarast påbörjar arbetet med en utflyttning av trålgränsen. Det finns en uppenbar fara i att ytterligare utreda och forska utan att samtidigt lätta tillräckligt på fisketrycket, kommenterar Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera