Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Notiser

Varför dumpas så mycket fisk till havs, och vad får det för konsekvenser?

Det senaste halvseklet har enorma mängder fisk dumpats till havs, både lagligt och olagligt. Fisken är oftast död när den dumpas efter att ha utsatts för tryckskillnader, fysiska skador efter lång tid i trålen eller kvävning ombord fartyget.

Mörkertalen är mycket stora och det råder fortfarande skillnader mellan den bifångst som forskningen beräknar via bland annat ombordkontroller och det näringen själva rapporterar… Läs mer här Sportfiskarna!

Sportfiskeprylar

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera