Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Ettan

Debattartikel! Varför satsas det skattemedel på fiske efter hotade arter? I flera av våra svenska vattendrag pågår just nu omfattande återställningsarbeten. Detta efter århundraden där vattnen nyttjats som transportled för timmer och andra verksamheter.

Arbetet göra för att återställa vattnen till mer naturliga förhållanden som ger tillbaka förutsättningarna till fisk och annat liv att leva och föröka sig i våra strömmande vatten.

Arbetet görs av kommuner och länsstyrelser i nära samarbete med älvarna och åarnas förvaltningsorganisationer och sportfiskeklubbar. Här läggs ofta ned massor med timmar av ideellt arbete ned för att skapa så bra möjligheter som möjligt för våra fiskbestånd .

Parallellt så pågår ett yrkesfiske ute i Östersjön på lax, öring och på sill /strömming, de senare är motorn i hela Östersjöns ekosystem och fisket bedrivs på en nivå som långt över vad våra bestånd har visat sig tåla och nu är det uppenbart – det finns ingen fisk.

I de två nordligaste områdena i Östersjön, delområde 30 och delområde 31, (från Uppsala upp till Haparanda och motsvarande på finsk sida) så brukar laxkvoten vara uppfiskad på 10-14 dagar, före den 1 juli. I år, när vi nu kommit in i augusti månad så har bara 70 procent av kvoten fiskats upp. Många yrkesfiskare har redan gett upp och plockat upp sina fällor.

– I en fungerande förvaltning så skulle laxfisket ha varit stoppat för länge sedan när tillgången på lax visade sig vara så dålig, säger Thomas Johansson, generalsekretare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Läs mer på Östersjölaxälvar i Samverkan!

Sportfiskeprylar

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar
Comments
  • Fredrik

    Skarven då har den någon inverkan eller dum fråga det fattar väl alla ????

Kommentera