Annons

 i Eko/Miljö

EU-kommissionen bekräftade 22 juni att vattendirektivet, EU:s viktigaste vattenlag, inte kommer att öppnas upp och förändras. Beskedet är mycket glädjande för Europas miljöorganisationer och alla andra aktörer som arbetar för att skydda och restaurera våra vattenmiljöer.

Kommissionären för miljö, hav och fiske, Virginijus Sinkevičius, betonade att fokus nu måste ligga på att genomföra direktivet. I Sverige uppnår endast 30 procent av vattendragen och 46 procent av sjöarna god ekologisk status och behovet av att skapa fria vandringsvägar och restaurera vattenmiljöer är enormt, inte minst vid dammar och småskaliga vattenkraftsanläggningar.

Lång process till slutgiltigt beslut
Efter att EU-kommissionen under två år har utvärderat vattendirektivet kom kommissionen tidigare fram till att den viktiga vattenlagen i sig är väl fungerande. Skälen till att vattendirektivets mål inte har uppnåtts beror istället främst på otillräcklig finansiering, långsam implementering och låg politisk prioritet bland medlemsländerna. Sportfiskarna anser att lagen i sin nuvarande form är mycket viktig för vattenmiljöarbetet i Sverige och hela EU, då den bland annat slår fast att inga vatten får försämras.

Starka näringslivsintressen har dock arbetat hårt för att riva upp direktivet i syfte att försvaga det, inte minst företrädare för svenskt näringsliv har bedrivit ett kraftfullt lobbyarbete mot EU för att mildra miljökraven i vattenlagen. Tyvärr har Sverige som nation inte stått upp för vattendirektivet vid diskussioner i EU, utan tvärtom varit öppna för förändringar i direktivet.

Sportfiskarna har tillsammans med många andra organisationer deltagit i en omfattande kampanj för att bibehålla vattendirektivet oförändrat.

Sportfiskarna ser nu fram emot att bidra i genomförandet av vattendirektivet och förväntar att regeringen efter kommissionens besked kommer att prioritera denna fråga.

Läs mer här om beslutet om vattendirektivet och lagens betydelse: WWF in the EU

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera