Annons

 i Eko/Miljö

Jordbruksverkets rapport Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism – Årsrapport 2017 ger en inblick i hur olika organisationer och myndigheter arbetar för att utveckla fritidsfiske och fisketurism i Sverige och hur deras arbete bidrar till att nå målen i den nationella fritidsfiskestrategin, Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020. I rapporten presenteras också en rad goda exempel på insatser som genomförts under 2017.

Syftet med årsrapporterna är att granska och analysera fritidsfiskets och fisketurismens utveckling i förhållande till målen i den nationella strategin för fritidsfiske och fisketurism. Rapporterna identifierar och belyser behov och utmaningar för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Årets rapport fokuserar på kompetens-, produktutvecklings- och marknadsföringsåtgärder

En viktig roll för myndigheterna är att vara pådrivande, stödjande och samlande i arbetet med kompetensutveckling av fiskevattenförvaltare, fisketurismföretagare och andra aktörer på fritidsfiskets och fisketurismens område. Kompetensutveckling behövs till exempel för förvaltning, fiskevård, företagande, service, marknad och marknadsföring.

För att kvalitetssäkra kompetens- och produktutvecklingen behövs såväl grundläggande gymnasie- och högskoleutbildningar som kompletterande utbildningsinsatser för dem som redan är verksamma inom näringen. För dessa utbildningar behöver riktlinjer och regelverk tas fram i samverkan med näringen, där möjligheten till kompetensanknuten certifiering särskilt bör ses över.

Att sätta Sverige på kartan som fiskedestination

Svensk fisketurism konkurrerar på en global marknad. För att näringen ska kunna växa behövs därför att både svenska och utländska fisketurister i högre grad väljer Sverige som destination för sitt fiske. För att detta ska bli verklighet behövs en konkurrenskraftig och saklig marknadsföring både av Sverige som fiskedestination och av enskilda destinationer och fisketurismföretag.

– Vår uppfattning är att det idag finns mycket goda förutsättningar för ett utvecklat fritidsfiske och fisketurism och att allt fler börjar inse vilken fantastisk resurs Sverige har i sina vatten och fiskbestånd. Många utmaningar kvarstår men det är med stor tillförsikt och framtidstro vi arbetar vidare mot målen i den nationella fritidsfiskestrategin, säger Daniel Melin som är fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket och ansvarar för årsrapporten.

Goda exempel från årsrapporten

  • Inom ramen för Sportfiskarnas projekt Klassdraget har totalt ca 3 500 elever och mer än 400 lärare/fritidspedagoger fortbildats i fiske samt vatten- och fiskevård. Med satsningen Skolbäcken har man även skapat ca 5 000 elevbesök med fokus på läro- och upplevelserik fiskevård.
  • Mörrums Kronolaxfiske har förpackat, och med framgång sålt, ett tiotal olika all-inclusive fiskeupplevelseprodukter och justerat dem efter återkoppling från kunderna. Man har också arbetat med att på olika sätt öka kunskapen om östersjölaxens ökade sjuklighet och dödlighet.
  • SportfiskeAkademin har tillhandahållit ett gymnasieprogram med tre klasser och en YH-utbildning med två klasser. Den största marknadsföringskanalen är eleverna själva som gör avtryck i sportfiske-Sverige och utomlands. Skolan jobbar även med egna sociala kanaler och syns ofta i sportfiskemedia.

– Med årsrapporten för 2017 vill vi visa på goda exempel på kompetensutveckling, produktutveckling och marknadsföring som har gynnat fritidsfisket och fisketurismen. Vi vill tacka alla myndigheter och organisationer som har bidragit till rapporten och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, avslutar Daniel Melin.

 

Jordbruksverket på Sportfiskemässan

Årsrapporten offentliggörs den 16 mars på Sportfiskemässan i Stockholm där Jordbruksverket finns i monter C 05:37 tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet, Kustbevakningen och Länsstyrelsen.

Mer information

Här kan du läsa rapporten Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism – Årsrapport 2017
Läs mer om fritidsfiske och fisketurism på Jordbruksverkets webbplats

Kontaktperson för journalister

Daniel Melin 
Jordbruksverkets fiskerienhet
daniel.melin@jordbruksverket.se 
Telefon 036-15 59 14

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera