Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Sedan augusti har ett omfattande restaureringsarbete genomförts vid den närmare 25 hektar stora Frönäs mosse på nordöstra Öland.

4000 kubikmeter av gamla massor runt en grävd damm i våtmarken schaktas nu bort och kommer i stället till användning som markförbättring på omgivande åkermark. Den grunda och varierande strandzonen som skapas utgör en värdefull miljö för såväl gäddans lek som för häckande våtmarksfåglar. Strandvegetation i denna zon fyller också en viktig funktion för näringsretentionen. Utöver detta så röjs igenväxningsvegetation bort och insatser genomförs för en ökad konnektivitet (spridningsvägar för fisk och annan akvatisk fauna) – både inom våtmarken och mellan våtmarken och havet… Läs mer här Sportfiskarna!

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera