Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Inför den internationella dagen för biologisk mångfald märker Havets Hus 10 småfläckiga hajar som ska släppas ut under året. Märkningen direktsänds via Havets Hus sociala kanaler med start kl 10.30 på fredag den 21 maj. Det går också bra att se märkningen i efterhand.

Sedan 2003 arbetar Havets Hus med ett bevarandeprojekt för småfläckig rödhaj. Arten är fredad och målet med projektet är att öka kunskapen om den samt stärka beståndet. Årets stora hajsläpp sker den 27 juli och på grund av pandemin planeras även hajsläppet att sändas live istället för med publik. Det är inte bara hajar som kommer att släppas då utan även för första gången knaggrockor som får simma ut i havet.

Hajarna som fötts och vuxit upp på Havets Hus kommer nu märkas. Projektet är en viktig del i arbetet med att stärka havens biologiska mångfald, där framförallt hajar och rockor är starkt hotade på grund av kombinationen fiskebifångst och långsam förökning. Bevarandeprojektet är ett samarbete med Världsnaturfonden WWF och hittills har 130 småfläckiga rödhajar simmat ut i havet. Åtta av dem har hittats, de flesta i trakterna kring norra Bohuskusten, men det finns även de som har simmat betydligt längre, ända upp till Oslofjorden.

En bra biologisk mångfald betyder att det finns många arter och olika naturtyper. Även om dessa ändras över tid, så minskar den biologiska mångfalden numera snabbt på många håll vilket beror på oss människor. I maj 2019 kom FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, med en rapport om tillståndet är för den biologiska mångfalden i världen. Den omfattande rapporten visar att både arter och naturmiljöer minskar i alarmerande takt och att upp till en miljon arter nu hotas av utrotning, fler än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Resultatet speglar WWFs Living Planet Report från 2020 som visade att populationerna av vilda ryggradsdjur i snitt minskat med hela 68 procent sedan 1970.

Fakta Småfläckig rödhaj

Det är idag helt förbjudet att fånga småfläckig rödhaj i svenska vatten. Beståndet klassas som livskraftigt, men det är fortfarande brist på kunskap om hajarna. Sedan 2003 föder Havets Hus upp och släpper ut märkta småfläckiga rödhajar. Syftet är att stärka det lokala beståndet, öka kunskapen om hajen och informera om hajars utsatta situation i världen. Data från de hittills drygt sjuttio utsläppta hajarna har använts i forskningssyfte för att kartlägga genetik och rörelsemönster. Utsläppta hajar har återsetts i Gullmarsfjorden, Fjällbacka och i Vestfold i Norge. Arbetet sker sedan 2016 i samarbete med Världsnaturfonden WWF.

Fakta Hajar i världen

Havens ekosystem behöver hajar, bland annat då de är topprovdjur i näringskedjan. Tyvärr hotas många av världens hajarter av utrotning. Orsakerna är framförallt det hårda och okontrollerade fisket efter haj och hajfenor, och att hajar fastnar som bifångst vid fiske. Men det beror också på deras långsamma livscykel med få ungar vid förökningen, vilket resulterar i att hajar är extra känsliga för överfiske och andra störningar. I svenska vatten är det främst bottentrålning efter andra arter som orsakar hajars nedgång när de fångas som bifångst.

Havets Hus har öppet

Havets Hus har öppet och har begränsat antal gäster i akvariet. På hemsidan går det att se hur många som besöker så att man kan välja att komma när det inte är risk för kö. Tidigt på dagen och söndagar är det normalt sett färre besökare. 

Relaterade länkar

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera