Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

En rad naturvårdsprojekt runt om i landet – från Kristianstad i söder till Kalix i norr – får dela på 2,6 miljoner kronor från Världsnaturfonden WWF. Lärkrutor på åkrarna, älv- och fjällprojekt och drakbygge för att öka intresset för sol och vind, är några av dem.


– Det handlar om många spännande projekt – allt från att göra förbättringar i biflödena till Umeälven till att restaurera gamla trädgårdar i Skåne som är rika på växter och biologisk mångfald, berättar Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF. 

Totalt får 17 projekt stöd för 2012. Sveriges Ornitologiska förening med säte på Öland får pengar för att göra så kallade lärkrutor på böndernas åkrar. Genom att avstå från att så på 20 kvadratmeter i en åker kan den hotade sånglärkan åter lockas att häcka i jordbrukslandskapet. Naturskyddsföreningen i Skåne får i samarbete med andra aktörer pengar för att titta närmare på kopplingen mellan hävdade stubbskottsänger och resistens mot almsjuka. Mellanfjärdens teaterförening i Hälsingland ska bygga en drake i skogen och öka intresset för vind- och solkraft.

Älvräddarnas samorganisation får stöd för att titta på vattenkraftens roll i ett hållbart energisystem.  Samernas riksförbund har beviljats 200 000 kronor för att bygga upp kompetensen och bevaka exploateringen av Sameland, samernas traditionella bosättningsområden. 

– Det är viktigt att lokalbefolkningar blir delaktiga i en långsiktigt hållbar förvaltning av naturresurserna där de bor och verkar. WWF för att naturen ska brukas på ett sätt som gynnar djur, växter och människor. Flera av de utvalda projekten passar väl in i vårt globala arbete, säger Mats Forslund, ansvarig för projektet nyskapande naturvård på WWF. 

Projekten som stöds ligger i Kristianstad, Kalix, Västra Götaland, Göteborg, Nyköping, Västerbotten, Skåne, Öland, Västergötland, Hudiksvall, Mälarregionen Västerås – Uppsala, Höga kusten och Svenska fjällen. Det finns också projekt som omfattar hela landet.

 För mer information, kontakta:

Mats Forslund, WWF, ansvarig innovativ naturvård, WWF 
Tfn: 0226-700 50, 070-399 81 63 

Peter Westman, naturvårdschef, WWF 
Tfn: 08-624 74 31, 076-837 80 59

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF
Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera