Annons

 i Eko/Miljö

Under vintern 2016 har Älvräddarna haft möten med elbolaget Fortum angående företagets miljöarbete i sina vattenkraftverk.

Fortum äger 82 vattenkraftverk i Sverige och hittills har Fortum envist kämpat emot alla miljöanpassningar med hjälp av dyrbara advokatfirmor. Fortums  kraftverk är idag hinder för
vandrande fisk och ödelägger allt liv 
nedströms. Men nu vill Fortum göra helt om.

– Ja, det är enormt glädjande och det bygger på mycket långa utbildningspass för VD och ledning kring biologisk mångfald i sötvattenekosystem. Nu kommer Fortum miljöanpassa de stora kraftverken och riva ut de mindre anläggningarna. Det förtjänar verkligen beröm, menar Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

– Vi inser numera att vattenkraft är skadligt för vattenlivet och närmiljön, och kommer nu att verka för att EU:s vattendirektiv följs ordagrant i våra anläggningar, säger Fortums nye VD Vapauttaa Salmonen.

Fortum kommer också att lägga ner alla planer på fortsatt exploatering av vattenmiljöer, och i skyddade sträckor kommer man istället för att reparera kraftveken successivt att ta bort dem vartefter de når slutet av sin tekniska livsländ.

– Det är inte lönsamt att driva årslånga miljöprocesser som svärtar ner vårt varumärke och har med handen på hjärtat bara handlat om prestige och vinstmaximering på miljöns bekostnad. I framtiden bygger vi istället varumärket på genuint miljöarbete så vi slipper greenwasha 
och mörka våra förehavanden, säger marknadschef Kalat Retkeilijä.

Älvräddarna kommer att dela ut sitt andra diplom någonsin för vattenkraftsföretag som gör allt för att miljöanpassa sina kraftverk. Detta kommer att ske under en ceremoni under hösten 2016, då Fortums tre kraftverk i Norsälven under festliga omständigheter ska sprängas i 
luften för miljöns skull. Tidigare har endast Tranås Energi fått Älvräddarnas hett eftertraktade diplom.

//Älvräddarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!