Annons

 i Eko/Miljö

Vi söker en handläggare till Enheten för Vatten där vi arbetar med vattenförvaltning, miljöövervakning, restaurering av vattenmiljöer och fiske. Enheten för Vatten är en av fyra enheter på Avdelningen för miljö- och samhällsplanering.

Övriga enheter arbetar med vattenverksamhet och miljöprövning, miljötillsyn och efterbehandling av förorenade områden samt kulturmiljö och samhällsplanering.

Vår verksamhetsstyrning kännetecknas av ett gott ledarskap och ett förhållningssätt som skapar delaktighet och engagemang.

Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av samordning, planering och eventuell arbetsledning för genomförande av restaureringsarbete i vattendrag med fokus på Österdalälvens och Oreälvens avrinningsområden. Det pågår stora insatser för att förbättra akvatiska livsmiljöer inom dessa geografiska områden, inte minst för att rädda den hotade Siljanöringen. En viktig del av dina arbetsuppgifter är att upprätthålla en god dialog med olika intressenter för att initiera/genomföra miljöåtgärder där de ger stor miljönytta. Arbetet kan även omfatta framtagande av MKB:er inför restaureringsåtgärder och fältarbete.
Även andra arbetsuppgifter inom enheten kan bli aktuella, exempelvis inventeringar och miljöövervakning.

Läs mer här -> LST

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera