Annons

 i Eko/Miljö

Pressmeddelande från Sportfiskarna; Det är en sorgens dag för naturen och Sportfiskesverige – kraftverket i Arjeplog blir verklighet. Miljööverdomstolen medger inte prövningstillstånd för Arjeplogs kraftverk. Domstolen kör över sakkunskapen och naturen för produktion av el som motsvarar uppvärmningen av 100 villor. 

Miljödomstolen sa i höstas ja till kraftverket i Arjeplog, trots brott mot vattendirektivet, trots att en samlad miljöexpertis sa nej, trots att en unik öringstam riskerar försvinna och med det ett av Sveriges mest uppskattade fiskevatten. Men domen överklagades av flera aktörer, däribland Sportfiskarna. Kraftverket beräknas ge betydligt minskade flöden i strömmarna vilket skulle resultera i minskad öringproduktion, påverkan på harrbeståndet och försämrade fiskemöjligheter.
– Vattenöknarna breder ut sig och ytterligare en unik öringstam sjunger nu på sista versen. Kortsiktig ekonomisk vinning sätts före naturen och den biologiska mångfalden under ytan, det är beklämmande, säger Sportfiskarnas Generalsekreterare Stefan Nyström i en kommentar.

Starkt bidragande till att strömmarna i Arjeplog offras till minimal energinytta är subventioner via elcertifikat. Elcertifikaten gör att miljöprövningen snedvrids. Sportfiskarna kräver att den småskaliga vattenkraften lyfts ut ur systemet. Elcertifikaten till vattenkraft kostar elanvändarna över 600 miljoner kr årligen, tillför marginellt med energi, skadar vattenmiljöerna och motverkar miljömål och EU:s vattendirektiv. Miljön i tusentals små vattendrag riskerar att raseras till följd av elcertifikaten.
– De statliga subventionerna genom elcertifikat har skördat ännu ett offer i form av naturligt strömmande vattendrag som försvinner. Detta går stick i stäv med vattendirektiv och miljömål och stick i stäv med alla vackra ord om turism och landsbygdsutveckling, avslutar Stefan Nyström.

Ytterligare information
Stefan Nyström, 070-844 88 75

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.   

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera