Annons

 i Eko/Miljö

Idag har merparten av engagerade sportfiskare, Älvräddare och andra vänner av biologisk mångfald insett att småskalig vattenkraft är ett energimässigt försumbar, onödig och ett mycket miljöförstörande inslag i svensk kraftförsörjning. Småskalig vattenkraft bidrar helt enkelt inte på ett väsentligt sätt till energiförsörjningen men är ett reellt och stort hot mot vattenlevande organismer, vandrande fisk och andra djur som är beroende av friska rinnande vattendrag. Otaliga bestånd av lax, öring, harr, asp, havsöring, utter och musslor har under åren utraderats eller allvarligt skadats av oansvarig småskalig vattenkraft!

Nya Europeiska miljökrav (EUs sk vattendirektiv) ställer också krav på att större hänsyn tas till vattenmiljöerna och i det finns det inte längre någon plats för just småskalig vattenkraft. Merparten av dessa miljöförstörande kraftverk bör rivas ut snarast och speciellt de som saknar tillstånd för sin verksamhet.

Ett av dessa småskaliga kraftverk som saknar tillstånd för sin verksamhet är Silverforsens kraftverk i Värmland. Kring bevarandet av detta kraftverk finns bland annat en facebooksida och ett antal personer som stöttar ägaren med olika argument för bevarandet av kraftverket som, återigen, saknar tillstånd för sin verksamhet. Man hävdar kulturhänsyn, bruksromantik och även att ägaren är mycket gammal och därför inte ska behöva varken riva sitt kraftverk eller söka tillstånd. Argument som antingen är strunt eller sådana som myndigheter knappast ska ta hänsyn till när lagen ska följas.

I sin iver att hävda kraftverkets berättigande har man i dagarna sjösatt en kampanj i form av en nidbild där man hävdar att svenska myndigheter vill riva kraftverk för att ”en del ska få kasta tillbaka matfisken efter att de lekt med den”. Det bör rimligtvis tolkas som att kraftverken ska rivas till förmån för catch and release fiske. Man gör också absurda kopplingar till svält i vissa länder och klimatförändringarna, indirekt sportfiskets och myndigheternas fel även det illustrerat med ett svältande barn från tredje världen…

Ja, när argumenten tar slut tar nävarna vid… det här är ett pinsamt sätt av kraftverksvänner/branschen att svartmåla sportfiskare, Älvräddare och vanliga människor som faktiskt bryr sig om biologisk mångfald och naturvärden… Så, till ansvariga bakom gruppen Bevara Silverforsens kraftstation, skäms! och sedan skäms lite till!

//FishEco

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!