Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Varje år arrangerar Vattenmyndigheten en nätverksträff för distriktets vattenråd. I år hölls den i Falkenberg och anordnades tillsammans med Ätrans vattenråd.

– Vattenråden gör väldigt mycket för våra vatten, ofta ideellt. Vi vill med denna dag uppmärksamma det arbetet och skapa en mötesplats där vattenråden kan utbyta erfarenheter med varandra, säger Björn Lagerdahl, vattensamordnare på Vattenmyndigheten Västerhavet.

I Västerhavets vattendistrikt finns 35 vattenråd, som genom olika projekt arbetar för att förbättra vattnet. Vattenråden är självstyrande, ideella föreningar som arbetar på olika sätt och med olika frågor.

– En del av vattenråden jobbar mycket med att svara på remisser, utbilda allmänheten, och med att skapa dialog kring utmaningar i sitt område. Andra jobbar mycket med fysiska åtgärder i olika vattenförekomster. Det beror på vilket område det gäller och vilka specifika utmaningar som finns just där. Det är en av styrkorna med vattenråden, säger Björn Lagerdahl.

Temat för dagen i år var arbetssätt, och gav en inblick i hur några olika vattenråd utvecklat sitt arbete gentemot kommuner och hur åtgärdssamordnare jobbar. Ätrans vattenråd visade sitt konkreta arbete med biotopvård under fältdagen, bland annat fick deltagarna se när stenar lades tillbaka i ett av biflödena till Ätran för att återskapa en bättre vattenmiljö med ökad biologisk mångfald.

– När man lägger i stenar varieras vattnets flöde, så att det bildas fickor med en annan strömningshastighet bakom stenarna. Då trivs fisk, småkryp och växtlighet mycket bättre. På så sätt hjälper vi till att återställa ekosystemet. Här hade stenar en gång plockats bort för att få vattnet att rinna snabbare och utan variation, på ekosystemens bekostnad, säger Björn Lagerdahl.

Alla organisationer som jobbar med vattenfrågor i distriktet är välkomna på Vattenrådens dag. I år deltog 67 personer från sammanlagt 22 vattenråd och en rad övriga organisationer. För andra året i rad var ett vattenråd med och arrangerade studiebesöket under dag två.

– Det blev väldigt lyckat, vi har fått bra feedback från deltagarna. Vi ser gärna samarbete med ett eller flera vattenråd som kan tänka sig att hjälpa till att anordna exempelvis ett fältbesök under Vattenrådens dag även under nästa år, säger Björn Lagerdahl.

Starta ett vattenråd

Kontakt

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera