Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna har nu lämnat sitt yttrande avseende ett regeringsuppdrag där Havs- och vattenmyndigheten ska se över fördelningssystemet för framförallt svenskt bottentrålfiske.

I ett regeringsuppdrag ska Havs- och vattenmyndigheten föreslå förbättringsbehov när det gäller fördelning av demersala fiskemöjligheter, vilket i huvudsak är bottentrålfiske efter bottenlevande fisk- och skaldjursbestånd. I myndighetens arbete med uppdraget analyseras bland annat frågan om nuvarande system bör ersättas av ett system med överlåtbara fiskerättigheter, vilket redan finns för det pelagiska industrifisket. Det tillhörande dialogunderlaget från Havs- och vattenmyndigheten innehåller välskrivna, klargörande och resonerande texter och är sammantaget ett utmärkt diskussionsunderlag.

Överfiske och utkast har lett till rödlistning av fiskarter
Fördelningen och förvaltningen av våra gemensamma fiskbestånd är av oerhörd vikt för förbundet och dess medlemmar. Efter decennier av överfiske har vi sett en radikal beståndsnedgång av nära på alla kommersiellt viktiga och demersalt fiskade fiskbestånd runt svenska kusten. Kvoter har satts för högt genom politiska beslut och enorma mängder fisk har dumpats helt lagligt under en av de senaste decenniernas största misshushållningar av en gemensam resurs i norra Europa. I princip alla kommersiellt viktiga arter i detta fiske är upptagna under någon av de tre hotkategorierna på Rödlistan. Många bestånd är bara en bråkdel av vad de var för 30–40 år sedan.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!