Annons

 i Eko/Miljö

Åtta av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande och ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven. Tillsammans ska de bland annat vidta åtgärder för att stoppa olagligt fiske, minska utsläpp och mikroplaster, och verka för bättre arbetsförhållanden hos sina leverantörer.

De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) i sina leverantörskedjor. Åtgärder för att minska såväl antibiotika­användning som utsläpp av växthusgaser och mikroplaster prioriteras också i uttalandet. Företagen säger också att de är fast beslutna att eliminera alla produkter i sina leverantörs­kedjor som kan ha kopplingar till slavliknande arbetsförhållanden, inklusive barnarbete.

Uttalandet och handlingsprogrammet är resultatet av en dialog mellan forskare och företagsledare, som initierats av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Kronprinsessan Victoria, som nyligen utsetts till ambassadör för FN:s globala mål för hållbar utveckling, närvarade som beskyddare av dialogen.

De som skrivit under inkluderar de två företag som har störst omsättning i branschen (Maruha Nichiro Corporation och Nippon Suisan Kaisha, Ltd), två av världens största tonfiskproducenter (Thai Union Group PCL och Dongwon Industries), de två största producenterna av odlad lax (Marine Harvest ASA och Cermaq) och de två största producenterna av foder till vattenbruk (Skretting och Cargill Aqua Nutrition).

För att genomföra de tio åtagandena i uttalandet planerar företagen att starta ett nytt initiativ Seafood Business for Ocean Stewardship”. Syftet är att koppla samman multinationella företag inom fiske och vattenbruk med varandra, och med ledande forskare, i såväl Europa som Nordamerika och Asien.

– Vi bjöd in ledarna för dessa företag till en dialog för att bygga förtroende och utveckla en gemensam förståelse för tillståndet i världshaven. Det var glädjande att så många företag ville delta i dialogen. Det visar att de är medvetna om hur brådskande situationen är och att de är villiga att engagera sig i dessa frågor, berättar Henrik Österblom, biträdande forskningschef vid Stockholm Resilience Centre.

– Den snäva koncentrationen av multinationella företag innebär att vd:arna kan fungera som hävstänger och göra riktigt stor skillnad genom att engagera sig i att omvandla hela fiskeindustrin mot mer hållbara metoder, säger Johan Rockström, chef vid Stockholm Resilience Centre.

Denna första dialog kommer att följas upp med ytterligare möten och dialoger mellan forskning och näringsliv. Ett nästa möte där mer konkreta gemensamma åtgärder kommer att identifieras är redan planerat för nästa år.

Företag som deltog och undertecknade uttalandet:

Maruha Nichiro Corporation

Nippon Suisan Kaisha Ltd

Thai Union Group

Marine Harvest ASA

Dongwon Industries

Nutreco (ägare av Skretting)

Cargill Aqua Nutrition

Cermaq (dotterbolag till Mitsubishi Corporation)

Ytterligare information om detta initiativ och forskningen som stöder det:

www.keystonedialogues.earth

www.stockholmresilience.org

www.gedb.se

www.beijer.kva.se

Kontakt:

Owen Gaffney

Media

Stockholm Resilience Centre

Tel: +46 (0) 734.604.833

Owen.gaffney@su.se

Kontaktpersoner vid företagen:

 

Cermaq Group AS

Lise Bergan

Corporate Affairs Director

Tel. +47 23 68 50 00

lise.bergan@cermaq.com

Cargill Animal Nutrition, Cargill

Hanne Dankertsen

Communications Manager

Tel. +47 99 44 91 73

Hanne_Dankertsen@cargill.com

The Seafood Innovation Cluster (Norwegian initiative partner)

Tanja Hoel

Managing Director

Tel. +47 92 80 13 15

tanja@seafoodinnovation.no

Thai Union

Christopher Hughes

Head of Sustainable Development and Innovations communications

Christopher.Hughes@thaiunion.com

Whitney Foard Small

Corporate Communications

M +66.63.225.1045

Whitney.small@thaiunion.com

Maruha Nichiro Corporation

Hiroyuki Metoki

Investor Relations & Public Relations Department

Phone +81 (0)3 6833 0826

h-metoki@maruha-nichiro.co.jp

Nippon Suisan Kaisha, Ltd.

Kenichi Sugiyama

Head of Communications

kenichi_sugiyama@nissui.co.jp

 

Yuki Sugita

yuki_sugita@nissui.co.jp

 

Nutreco

Mark Woldberg

Manager Corporate Communications

Tel. +31 (0) 880 532 214

Tel. +31 (6) 1503 3036

mark.woldberg@nutreco.com

Forskare:

Henrik Österblom, biträdande forskningschef vid Stockholm Resilience Centre: henrik.osterblom@su.se

Jean-Baptiste Jouffray, doktorand vid Stockholm Resilience Centre och Kungliga Svenska Vetenskapsakademien: jean-baptiste.jouffray@su.se

Carl Folke, forskningschef vid Stockholm Resilience Centre och chef, Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi: carl.folke@su.se

Johan Rockström, chef, Stockholm Resilience Centre: johan.rockstrom@su.se

Dialogen arrangerades av Stockholm Resilience Centre, med stöd från Forum for the Future och Soneva Foundation. The Walton Family Foundation, the David and Lucile Packard Foundation och the Gordon and Betty Moore Foundation finansierade dialogen.

Referenser http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127533

Foton från dialogen finns tillgängliga. Kontakt: jean-baptiste.jouffray@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!