Annons

 i Eko/Miljö

I ett pressmeddelande informerar organisationen Djurens Rätt att man på söndag tänker hålla vad man kallar för en spektakulär demonstration gällande fiskars lidande. Demonstrationen är en del av en större kampanj där Djurens Rätt vill höja fiskens status, man säger i pressmeddelandet att på det sätt som fiskar behandlas skulle aldrig tillåtas för något annat djurslag. Djurens rätt repeterar i pressmeddelandet att vilda fiskar inte omfattas av djurskyddslagen.

Fiske är det i särklass största djurplågeriet. Det sätt som fiskar behandlas på skulle aldrig tillåtas för något annat djurslag

säger Stella Nordqvist, ordförande i Stockholmsavdelningen av Djurens Rätt i pressmeddelandet.

Om detta är en liten del av en större kampanj kan man anta att sportfisket kan komma att ifrågasättas av Djurens Rätt offentligt. Frågan om fiskars lidande är något som även många sportfiskare vill veta mer om. En naturlig reaktion kan vara att slå dessa ifrågasättande argument ifrån sig, av rädsla för en djupare granskning. Jag tycker att det är absolut nödvändigt att bemöta dessa och argumentera för sportfiskets existensberättigande. Frågan om fiskens lidande är fortfarande mig veterligen en gråzon där inga säkra svar står att finna.

Vad händer den dagen det visar sig att man med största möjliga säkerhet, på vetenskaplig väg, kan styrka dessa teser om fiskens förmåga att uppleva smärta enligt den definition man brukar användas gällande djur? Det är inte helt osannolikt att en debatt om sportfiskets etik och moral lyfts upp i dagsljuset, så hur bemöter man som sportfiskare detta? Catch and release är ett fenomen som för många sportfiskare handlar om respekt och vördnad gentemot fisken, men ur ett smärtperspektiv kan hela fenomenet omkullkastas. I Tyskland är t.ex. Catch and release förbjudet enligt lag, där måste man ta upp den fisk man fångar.

Jag tror inte att Djurens Rätt med sin demonstration på söndag lyckas lobba upp frågan tillräckligt högt, men det ger alla sportfiskare möjligheten att fundera på saken och bilda sig en egen uppfattning i frågan. Djurens Rätt förknippas ibland felaktigt med rabiata veganer som släpper ut minkar och bränner Scan-transporter, en bild som ligger organisationen duktigt i fatet när dem ska framföra en välformulerad åsikt offentligt. Faktum är att organisationen driver på djurrättsfrågor med stort engagemang, och enligt dem själva så ligger deras fokus nu på fisken. Förhoppningsvis framkommer det motargument från någon vass tunga ur sportfisket sprungen, själv är jag kluven och har svårt att ta en absolut ställning utan konkreta fakta.

Jag skulle vilja se ett större engagemang från Sportfiskarna, som jag fram till nyligen i min enfald trodde bl.a. hade till uppgift att representera Sveriges sportfiskare i debattklimatet. De debatter som nyligen blåst upp i sportfiskekretsarna, tycker i alla fall jag saknar deltagare med den tyngd och pondus som en intresseorganisation som Sportfiskarna borde kunna bidra med. Om debatten om fiskens smärta och Catch and release hamnar på högre mark, ja då kan det vara till stor hjälp att ha en stabil organisation som företräder sportfisket.

Läs mer här -> PRESSMEDDELANDET

//Sebastian Wiman

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera