Annons

 i Eko/Miljö

Förhoppningsvis är det snart ett minne blott att oönskade fångster slängs överbord. Omkring 70 procent av alla plattfiskar som fångas i Europa slängs tillbaka i havet direkt från fiskebåtarna. För vitfisk, som torsk och kolja, är siffran cirka 50 procent, enligt EU-kommissionen. Det kan handla upp emot en miljon ton fisk som varje år kastas över relingen i bara Nordsjön.

Inför mötet i Bryssel presenterade kommissionen två tänkbara metoder för att få bort de så kallade utkasten. Det handlar dels om att reglera fiskebåtarnas tid ute till havs, del om att komplettera dagens fångstkvoter med kvoter även för bifångst.

Läs  mer här -> DN

// Daniel Ewald +Fisheco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera