Annons

 i Eko/Miljö

År 2019 är Laxens år. Det är ett internationellt initiativ för att informera och öka intresset för åtgärder samt forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer världen över. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som samordnar Laxens år.

Med anledning av detta genomför Mörrums Kronolaxfiske en kunskapssatsning mot barn och ungdomar och genomför utelektioner vid Mörrumsån med elever från Norrevångsskolan i Karlshamns kommun. Till undervisningen har ett ”kunskapssläp” avsett för uteskola tagits fram. I släpet finns vattenkikare, luppar, vadare för barn, insektsnycklar, information om vattnets kretslopp med mera.

width=460

 

– Allt i syfte att skapa ett intresse och förståelse för vattendrag och miljö i allmänhet samt naturligtvis i synnerhet Mörrumsån. Vi har sedan tidigare ett samarbete med Blekinge folkhögskolas fiskevårdslinje, vilket innebär att vi engagerar elever i ett brett spann, från mellanstadiet upp till vuxen ålder, säger Ida-Maria Rigoll, platschef för Mörrums Kronolaxfiske som också ingår i statliga Sveaskogs verksamhet.

Sammantaget finns det mer än 40 laxbestånd i svenska vatten som leker i älvar och vattendrag som mynnar i Östersjön, Kattegatt, Skagerrak och Vänern. Några bestånd vandrar hundratals mil ända bort till vattnen mellan Grönland och Kanada innan de som vuxna återvänder till den älv där de föddes för att leka.

width=460

– Laxen är en karaktärsart för rena, fritt strömmande och forsande vattendrag. Men också en fiskart som företar vandringar på hundratals mil över havet innan den på något mirakulöst sätt hittar tillbaka till sin egen hemälv. Ja, ofta till och med till just den älvsträcka där den föddes. Att laxen under sin livscykel är beroende av fungerande ekosystem både i hav, sjöar och vattendrag gör den också särskilt känslig för miljöförändringar, säger Ida-Maria Rigoll.

Mörrums Kronolaxfiske arbetar för en långsiktig och hållbar laxstam. Vi ska vara centrum för forskning, utbildning och fiskevård i världsklass. Vi ska även vara ledande vad gäller affärsutveckling, service, infrastruktur och lärande för både sportfiskare och andra besökare.
Mörrums Kronolaxfiske är en del av Sveaskog och levererar hållbara naturupplevelser vid Sveriges vackraste fiskevatten.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera