Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Växtligheten i form av växtplankton och fiskarnas artsammansättning kan komma att förändras som en följd av ett varmare klimat. Enligt Mittuniversitetets fältstudie som startade i mars i år på tre av länets sjöar; Gransjön i Stöde, Remmaren i Björna och Södra Bergsjön i Örnsköldsvik, minskar turbulensen i sjövattnet av temperaturhöjningarna. Det ger mer bestående skiktningar av yt- och bottenvatten som innebär att sjöarna får ett näringsrikt, men ljusfattigt bottenvatten och ett näringsfattigt, men ljusare ytvatten.

– Ett varmare väder gör att isen släpper tidigare under våren och lägger sig senare på sjöarna under höst och vinter. Sett ur ett 20 – årsperspektiv märker vi stora skillnader. Det här gör att ytvattnet inte blandar sig med bottenvattnet på samma sätt som tidigare. Det ger direkta effekter på växtplanktonarterna i vattnet, som i sin tur påverkar fiskar och kräftdjur som livnär sig på växtplankton, säger Nils Ekelund, professor i biologi vid Mittuniversitetets institution för naturvetenskap, teknik och matematik.

Läs mer här -> Sportfiskarna

// Daniel Ewald +FishEco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera