Annons

 i Eko/Miljö

Nu samlas forskare från 15 olika länder i en gemensam arbetsgrupp för att få en överblick över havsöringen i Europa och hitta modeller för den bästa förvaltningen.

– Det känns jätteroligt att få fokusera på havsöringen och lyfta fram dess värde tillsammans med forskare från så gott som alla havsöringsförande länder i Europa, säger Johan Höjesjö, professor vid Göteborgs universitet.

Avstampet togs i Göteborg nyligen då en arbetsgrupp (WGTRUTTA), tillsatt av havsforskningsrådet (ICES), under tre dagar påbörjade arbetet med att skatta bestånden av havsöring runt Europas kuster.

– Arbetet kommer att pågå under tre år där vi först kommer att ställa samman all tillgänglig data i en stor databas, säger Johan Höjesjö.

Havsöring finns i olika miljöer

Havsöringen har en fascinerande livscykel och kan etablera bestånd i en mängd olika miljöer, både små åar, sjöar och hav men behöver tillgång till sötvatten för att fortplanta sig.

– På västkusten i Sverige sker detta ofta i små bäckar där den stannar i två år innan den vandrar ut till havet, säger professor Johan Höjesjö.

Men variationen mellan länder i hur långt havsöringar vandrar och tiden de stannar i havet varierar och ofta saknas det information.

– Syftet med den nystartade arbetsgruppen är att få en överblick över havsöringens status i Europa, jämföra olika modeller för att skatta beståndens storlek samt att på sikt kunna ge råd för hur bestånden ska förvaltas i olika delar av Europa, säger Johan Höjesjö.

Klimatförändringen påverkar

Genom att täcka in hela Europas kustlinje från norr till syd (Norge till Portugal) så väl som väst till öst (Island till Polen) kommer forskarna att kunna uppskatta hur ett varmare hav skulle kunna förändra havsöringens vandringsmönster.

– Redan nu ser vi att havsöringen i södra Sverige ofta vandrar ut till havet tidigare, förmodligen som en följd av mildare höstar med en längre tillväxtsäsong. Vad detta innebär vet vi inte. Men det skulle kunna innebära att havsöringen återvänder från havet tidigare och är mindre än de som återvänder för att leka idag.

Mötet för uppstaren hade 35 deltagare från 15 olika länder och deltagarna hann också med att besöka några åar på västkusten.  

Kontakt:

Johan Höjesjö, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet och en av de ansvariga för den nystartade arbetsgruppen för havsöring i Europa (WGTRUTTA)

031-786 3636 , 0709-50 78 44, johan.hojesjo@bioenv.gu.se

Foto:

David Aldvén (fiskar) och Johan Falk (gruppbilden)

Carina Eliasson 
Pressinformatör 
Göteborgs universitet 
telefon: 031-786 98 73 
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på  Twitter . Gilla oss på  Facebook . Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på  Instagram 
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om.  www.gu.se .

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!