Annons

 i Eko/Miljö

Sotenäs har en lång tradition av fiske och fiskindustri. I kommunen finns Nordens största marina livsmedelsproduktion. Över de kommande decennierna kommer sjömatsindustrin att växa betydligt.

Jordens befolkning växer och det finns en allt större efterfrågan på sjömat producerad på ett hållbart sätt. Sotenäs har sedan 2015 en långsiktig strategi om att vara ledande kommun i Sverige inom cirkulär ekonomi och symbiosarbete och har skapat Sotenäs Symbioscentrum, som nyligen prisades som ”Årets kommunala Innovation”.

Genom Sotenäs Symbioscentrum vill kommunen skapa nya arbetstillfällen och nya hållbara näringar. Det långsiktiga och målmedvetna arbetet med Symbioscentrum har nu inneburit en överenskommelse med Lighthouse Finance för en etablering av Europas största landbaserade fiskodling. Företaget kommer att ha Europas största och modernaste landbaserade fiskodlingsanläggning med en produktionskapacitet på upp till 100 000 ton atlantisk lax per år, för försäljning på den internationella marknaden. En landbaserad odling innebär en begränsad miljöpåverkan och en cirkulär hantering vilket går i linje med Sotenäs kommuns långsiktiga strategi. Det kommer att vara en minimal vatten- och energianvändning utan utsläpp till havet genom ett slutet system.

Etableringen kommer att använda den senaste och mest avancerade RAS-lösningen (Recirkulerande Aquacultur System) i världen för hållbar och smart fiskproduktion levererad av AquaMaof www.aquamaof.com. Driftbolaget kommer att ha sitt säte i Sotenäs kommun. Lighthouse Finance förhoppning är att påbörja markarbeten under 2021 och produktion 2023. Anläggningen kommer att vara fullt utbyggd och producera 100 000 ton inom fem år från byggstart. Ett arbete har startats för att ta fram en detaljplan för Hogenäs norra – ett nytt industriområde om 75 hektar på kommunal mark.

Etableringen är avhängig av tillståndsprocesserna gentemot berörda myndigheter. Lighthouse Finance som grundades 2013, är ett globalt norskägt bolag med huvudkontor i Oslo. Bolaget är väletablerat inom sjömatsindustrin och specialiserat på kapitalanskaffning, kapitalfinansiering och förvaltning över hela värdekedjan för fisk och skaldjur. Lighthouse Finance har finansierat ett flertal etableringar som fiskodlingar, integrerade RAS-system och storskaliga fiske-, slakt- och processfabriker i Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget har kontor i Norge, Danmark, Sverige och USA. Arbetet med etableringen har skett i nära samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer, exempelvis Position Väst, Business Sweden, Fyrbodals kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Mats Abrahamsson Kommunstyrelsens ordförande Mob: +46 70 213 95 74 Mail: Mats.abrahamsson@soten

Maria Vikingsson Kommundirektör Mob: +46 523 66 45 16 Mail: maria.vikingsson@sotenas.se

Roy W. Høiås CEO/Partner/Eier Mob: +47 92 65 07 09 Mail: roy.hoias@lighthousefinance.no

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!