Rashid Sumaila arbetar till vardags vid University of British Columbia i Kanada. Han föreläser nu i Sverige med anledning av priset.

Han anser att situationen i världshaven är ytterligt allvarlig – och det värsta problemet är utfiskningen…

Läs mer här -> UNT