Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Larmen duggar tätt om Östersjön, men hur mår egentligen torsken, laxen, strömmingen och gäddan? Hur bör vi bäst förvalta våra fiskar? Och vad kan vi förvänta oss i framtiden?

Temat för FishBase Symposium 2016 är Östersjön. FishBase Sverige har bjudit in sex framstående experter som kommer att berätta om olika aspekter på fisk och fiske i Östersjön:

  • Martin Snickars från Åbo Akademi kommer att ge en överblick av effekterna av övergödning och klimatförändringar i Östersjön.
  • Lovisa Wennerström från Stockholms universitet berättar om den genetiska diversiteten hos Östersjöfisk, och hur kunskapen om den kan användas för att göra fisket hållbarare
  • Willem Dekker från Sveriges Lantbruksuniversitet ställer frågan om Östersjöns ålbestånd långsamt håller på att försvinna.
  • Gustaf Almqvist från Stockholms universitet ger ett ekosystemperspektiv på fisket i Östersjön.
  • Irene Adrian-Kalchhauser från Basels universitet förklarar hur man genom att DNA-testa vattenprover kan spåra invasiva fiskarter.
  • Anna Törnroos från Åbo Akademi berättar om fiskarnas roll i Östersjöns ekosystem, deras diversitet, och långsiktiga trender i Östersjön.

Tid: Måndagen den 17 oktober 2016, heldag med start 9:30.
Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Anmälan: Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se.
Lunch ingår om du anmält dig senast 13 oktober.

Utförligt program för symposiet finns här: http://artedi.nrm.se/fishbase/?page_id=16

För ytterligare information kontakta:

Andrea Hennyey
Förste assistent, forskningsenheten för zoologi
Telefon: 08-5195 4166
E-post: andrea.hennyey@nrm.se

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet
Genom att vara en arena för kunskap, upplevelser, samtal och debatt vill vi öka allas kunskap om vår gemensamma miljö och natur samt påverka och förnya landets miljö- och naturvårdsarbete. Naturhistoriska riksmuseet är en forskningsinstitution av världsklass. Vi forskar om arternas släktskap och evolution, jordklotets utveckling, miljögifter och om hur människan påverkar naturen. Våra samlingar utgör ett fantastiskt arkiv med närmare tio miljoner föremål. Här kan du besöka utställningar på olika teman, lyssna till föredrag och delta i programaktiviteter. På Cosmonova, som också är ett av Europas främsta digitala planetarier, visas filmer i världens största filmformat, som tar dig med in i äventyret!

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!