Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Malmöinitiativet har fått in ett medborgarförslag som gäller strängare regler för fiske i Malmö kanal. Flera av reglerna som föreslås finns dock redan med i Malmö stads ordningsstadga. Brotten i fråga hör dock inte till polisens mest högprioriterade.

I förslaget till Malmöinitiativet skriver förslagsställaren, som själv är sportfiskare: ”under en längre tid så har man upplevt att folk beter sig hur som helst vid fiske”. Det riktas kritik mot att personer fiskar med nät, ryckfiskar, gräver upp jord i jakt på mask, skräpar ner och slänger fisk som de låtit dö på land tillbaka i kanalen. Förslagsställaren skriver vidare:

”Det vi skulle vilja införa är en del regler kring hur fisket skall bedrivas i kanalen då den faktiskt är en av landets bästa men inte kommer vara det länge till om det råder fritt spelrum för fisket”.

Läs mer här -> Lokaltidningen

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

You have Successfully Subscribed!