Annons

 i Eko/Miljö

Förhandlingarna mellan Norge och EU om fiskekvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt är nu klara.

– Överenskommelsen innebär bland annat att 2017 års kvoter för rödspätta i Skagerrak, torsk och sej ökar jämfört med 2016, medan kvoterna för bland annat kolja och sill minskar nästa år, säger Malin Skog, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Överläggningarna har pågått under två veckors tid i Köpenhamn respektive Bergen och pressen har som vanligt varit hög både inom EU och i Norge för att komma överens före årsskiftet. Överenskommelsen innebär att fiskemöjligheterna kan beslutas av ministerrådet i EU i december så att fisket kan påbörjas från den 1 januari 2017. Vid EU:s ministerråd i december beslutas även kvoter för fler arter än de som nu presenteras.

Grunden för hur kvoterna sätts är etablerade förvaltningsmål i EU:s gemensamma fiskeripolitik och i förvaltningsstrategier som EU och Norge kommit överens om. Internationella havsforskningsrådet, Ices och den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiske inom EU, STECF, bidrar med vetenskaplig rådgivning.

För räka väntas Ices komma med vetenskapliga råd först i början av 2017. Därför sätts nu en kvot för räka som bara gäller första halvåret av 2017. När det vetenskapliga rådet för räka publicerats fastställs kvoten för hela året efter nytt samråd med Norge. Det innebär att nivån för kvoten kan komma att ändras under året.

Parterna enades också om anpassningar av kvoterna för torsk, kolja, sej, vitling och rödspätta som en följd av EU:s gradvisa införande av landningsskyldigheten. Ett av EU:s mål i den gemensamma fiskeripolitiken är att nå maximal hållbar avkastning (MSY) för alla fiskebestånd senast 2020, genom en gradvis anpassning.

Vid förhandlingarna företräds EU av EU-kommissionen och Sverige företräds av Näringsdepartementet och Havs- och vattenmyndigheten.

Här kan du se vilka kvoter och svenska andelar som gäller för 2017 i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Malin Skog, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 60 44, mobil 076-5386044, e-post: malin.skog@havochvatten.se, Karin Linderholm, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 32, mobil: 070-343 04 14, e-post: karin.linderholm@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!