Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

EU-kommissionen föreslår ett stopp för fiske efter ål i Östersjön från 2018. Anledningen är den kraftiga nedgången för beståndet i hela Europa. Föryngringen är bara någon procent av den ursprungliga och arten bedöms därför vara akut utrotningshotad.

Kommissionen konstaterar att ålförordningens krav för medlemsstaterna att reducera dödligheten på vuxna blankålar i fisket till maximalt 50% inte har uppnåtts utan bedöms vara 57%. Därför föreslås ett totalt stopp för fortsatt ålfiske som en del nästa års kvoter och regler för fisket i Östersjön…

Läs mer här -> Sportfiskarna

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera