Annons

 i Notiser

Länsstyrelsen Blekinge och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inleder ett nytt samarbete för att förbättra fisketillsynen i Blekinge. Särskilt fokus kommer att ligga på fredningsområden längs kusten och tillsynen kommer att utföras av HaV:s fiskerikontrollanter.

Efter inrådan från Länsstyrelsen Blekinge fattade HaV i april förra året beslut om att ett flertal nya fredningsområden för gäddan längs Blekinges kust. Syftet med fredningsområden är att stärka rovfiskbeståndet och att bidra till ett mer hållbart fiske.

Sedan tidigare har fisketillsynen längs Blekinges skärgård till stor del begränsats till yrkesmässigt fiske, men behovet finns av att stärka tillsynen så att även fritidsfisket innefattas.

– Fisketillsyn är en central del av fiskevården och det här är ett viktigt tillskott för regelefterlevnaden i dessa betydelsefulla områden. I ett längre perspektiv hoppas jag att det stärker våra rovfiskbestånd, säger Martin Stålhammar, fiskekonsulent, Länsstyrelsen Blekinge.

Tillsynen som utförs av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, sker bland annat med hjälp av drönare och båt. En viktig del i det förebyggande arbetet är även att sprida information och upplysa allmänheten om vilka regler som gäller i fredningsområden.

– Det finns stora synergieffekter av samarbetet. Redan i dag arbetar vi i länet med liknande arbetsuppgifter och förhoppningsvis kan nu medvetandet och regelefterlevnaden hos allmänheten öka, säger Björn Stührenberg, kontrollkoordinator på HaV

Läs mer om fredringsområden i Blekinge 

Läs mer om Havs- och vattenmyndighetens uppdrag inom fisketillsyn 

Kontakt
Martin Stålhammar, fiskekonsulent, Länsstyrelsen Blekinge
E-post: martin.stalhammar@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 02 28

Björn Stührenberg, kontrollkoordinator, Havs- och vattenmyndigheten
E-post: bjorn.stuhrenberg@havochvatten.se
Telefon: 010-698 60 47

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera