Annons

 i Eko/Miljö

Vill du lära dig hur man bygger en risvase och göra en insats för fiskevården? Då ska du komma med på fiskevårdsdag 17 april. Är du som person, din klubb eller ditt fiskevårdsområde intresserad av att lära er mer om konstruktion och tips på hur man bygger en risvase? Eller vill du komma och bidra med praktiskt fiskevårdsarbete?

Under söndagen den 17 april bjuder Sportfiskarna i Stockholm in alla som är intresserade till att vara med och medverka på risvasebygge vid Liåkersviken på Gålö utanför Stockholm. Under dagen bygger vi risvasar som vi placerar ut i havsviken och diskuterar material och konstruktion av risvasen. Vi kommer även diskutera den moderna kustfiskevården och tar gärna emot synpunkter på fiskevårdsåtgärder eller regleringar som just ni anser att det finns behov av. Enklare förtäring och dryck serveras för samtliga deltagande.

Plats:
 Liåkersviken, Gålö

Tid:
 Klockan 09:00 söndagen den 17 april

Anmälan
per e-post senast torsdagen den 14 april. 

För frågor eller anmälan, kontakta tobias.franstam@sportfiskarna.se,
telefon: 08-410 80 680

Risvasar – en gammal fiskevårdsmetod

Många av våra fiskarter är beroende av något slags underlag för att fästa eller lägga sin rom på. Att arter som lax och öring gärna lägger sina ägg i grusbäddar är vida känt och att grusa i lax- och havsöringsförande vattendrag är därför en vedertagen metod, men vad gäller för andra fiskarter? För gädda, abborre och många av våra karpfiskar är vattenväxter av olika slag det favoriserade underlaget att fästa rommen på. Viktiga vattenväxter är tillexempel nate, särv, slingeväxter och kransalger. Vattenväxterna är inte enbart betydelsefulla som leksubstrat utan även som gömslen och födoplatser för de uppväxande ynglen. I vissa sjöar, vattendrag eller kustområden kan tillgången på lämpligt leksubstrat av flera anledningar vara lågt. En lösning på detta problem kan vara att placera ut strukturer som efterliknar fiskens naturliga leksubstrat så mycket som möjligt. En gammal känd metod är att sätta ut vasar. En vase kan ofta bestå av hela träd eller knippen av gran eller enris som försänks eller pålas vid bottnen för att hållas på plats i vattnet. Med rätt utformning och på rätt plats blir en utsatt risvase en bra lek- och uppväxtmiljö för många av traktens fiskar.

Sportfiskarna/ Tobias Fränstam  

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera