Annons

 i Eko/Miljö

Den nyligen publicerade sammanställningen av 2018 års kusttrålundersökning uppmärksammades av Bohusläningen, som i en intervju med forskare och yrkesfiskeföreträdare fick helt olika svar på orsaken till fiskbeståndens nedgång.

Nyligen publicerade SLU Aqua den årliga rapporten som sammanfattar fjolårets kusttrålundersökning av kustnära fiskbestånd längs den svenska västkusten. Läsningen var mycket dyster, med bland annat konstaterandet att nivåerna av torsk och kolja i utsjön nu är de lägsta som registrerats sedan provtagningarna började. Tidningen Bohusläningen har med anledning av detta intervjuat Joakim Hjelm, chef för SLU:s havsfiskelaboratorium i Lysekil.

Enligt Hjelm har forskargruppen dragit slutsatserna att fisketrycket varit för högt tidigare i många år, att man tror att användandet av selektiva fiskeredskap har minskat samt att kräftfisket har ökat och därmed också bifångsterna i detta fiske.

Läs mer här -> Sportfiskarna

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

You have Successfully Subscribed!