Har miljöförstöringen av haven gått så långt att fiskarna äter plast? I början av juni presenterade två forskare vid Uppsala universitet forskning som tyder på det. Forskningen, som publicerades i den ansedda tidskriften Science och som fick stort internationellt genomslag, visade att fiskyngel i Östersjön föredrar små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, framför vanlig föda…

Läs mer här -> Ny Teknik   

MagazineFishEco