Annons

 i Eko/Miljö

Regeringen gick under sommaren ut med ett förslag på ny lagstiftning för vattenkraft. Det är inte en helt ny lag för vattenverksamheter där man tar ett helhetsgrepp på vattenmiljöfrågorna, som Sportfiskarna hade hoppats.

Istället har man valt att skruva lite på den befintliga lagstiftningen för att kunna miljöanpassa vattenkraften. Markavvattning och andra jord- och skogsbruksrelaterade vattenfrågor väljer regeringen att avvakta med.

Ett av de bärande förslagen i remissen innebär att alla vattenverksamheter med tillhörande elproduktion ska prövas för att få moderna miljötillstånd enligt en särskild prövningsplan. Planen ska tas fram i samarbete mellan berörda myndigheter och ska innehålla en prioriteringsordning utifrån avrinningsområde samt tidpunkter då de olika verksamheterna/vattendragen senast ska vara prövade, senast inom 20 år.

I prövningen ska det finnas ett nationellt helhetsperspektiv med avvägningar mellan behovet av miljöförbättrande åtgärder och behovet av en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel…

Läs mer här -> Sportfiskarna

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!