Annons

 i Eko/Miljö

Efter tre år av gemensam analys av möjligheten att genomföra miljöåtgärder i Dalälven med hänsyn till vattenkraftens behov, har myndigheter och företag beslutat om ett nybildat förvaltningsråd. Rådets uppgift är att omsätta planen för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven till faktiska insatser.

Idag, den 20 december 2018, är vi stolta över att presentera den samarbetsöverenskommelse som ligger till grund för Förvaltningen av Hållbar Vattenkraft i Dalälven. Överenskommelsen är ett resultat av en samverkansprocess mellan Vattenregleringsföretagen, Fortum och Vattenfall samt länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala och Dalarnas län.

– Vi ser mycket positivt på ett fortsatt samarbete som blir särskilt viktigt inför kommande arbete med genomförande av den nationella planen för vattenkraft, säger Anna Carlsson, avdelningschef, Avdelningen för miljö och samhällsplanering.

Förvaltningsrådets uppgifter är förutom att stödja genomförandet av åtgärdsplanen även att uppdatera planen utifrån nationella planer och styrdokument, samordna länsstyrelsernas miljöövervakning och kraftbolagens egenkontroll samt sprida kunskap om vattenkraftens miljöarbete i Dalälven. Arbetsgrupperna arbetar praktiskt med att samordna insatser och, genom kompletterande utredningar och åtgärder, verka för att planens åtgärder får så stor miljönytta som möjligt.

För mer information kontakta
Ann-Louise Haglund, enhetschef för Enheten för Vatten på Länsstyrelsen i Dalarnas län
Telefon: 010 225 02 84
Mail: ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!